Zebrania z rodzicami

23 marca br.  o godzinie 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

Kraina OZE

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Kategorie: Aktualności Tags:

Międzynarodowe Targi Poznańskie

10 marca uczniowie klasy IIITH wraz z Panią Joanną Korzeniewska uczestniczyli w wycieczce na Międzynarodowe Targi Poznańskie (Targi Książki i Targi Edukacyjne). Do Poznania przybyli wydawcy z całej Polski. Były to zarówno firmy znane jak i skupiające pod swym znakiem pojedynczych pisarzy.  Uczniowie mogli  spotkać autorów swoich ulubionych książek, dokonać  zakupu powieści czy otrzymać indywidualną dedykację. Na terenie targów można było obejrzeć Wystawę Mistrzów Ilustracji & Salon Ilustratorów, odpocząć w Strefie Komiksu, Mangi, Tłumaczy & Scrabble oraz Strefie Rodzinnego Czytania, zakupić stare krążki na giełdzie winyli oraz uczestniczyć w konferencja i warsztatach.

Równocześnie z  Targami  Książki odbywały się Targi Edukacyjne. Tutaj wystawiały się uczelnie wyższe i okoliczne szkoły średnie. Osoby pragnące kontynuować swoją edukację w Poznaniu miały możliwość porozmawiania ze studentami i wykładowcami różnorodnych kierunków studiów.

Miłośnikom książek wyjazd bardzo się podobał.  Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec mogli poszerzyć swoja wiedzę z  zakresu przedmiotów nauczanych w szkole – zagadnień z zakresu promocji firmy i jej towarów na targach.

Wszyscy szczęśliwi i obładowani literaturą wrócili do Choszczna.  W przyszłym roku planujemy powtórzyć wycieczkę na targi.

Kategorie: Aktualności, Wycieczki Tags:

Wyniki konkursu polonistycznego

Ogłaszamy wyniki konkursu polonistycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 2023, którego temat brzmiał:

👉 Jak wyobrażasz sobie naukę języków za 20 lat? – napisz pracę w formie opowiadania lub w dowolnej innej formie, w której przedstawisz swoją wizję edukacji w wielojęzycznym świecie.

Konkursy to presja i stres, ale nasz konkurs polonistyczny otworzył głowy tym, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział. A gdy się ma pulę prac, w których autorzy snują swoje swobodne przypuszczenia dotyczące przyszłości, to gołym okiem widać, kto jaki ma talent. Oto wyniki:

🥇 I miejsce – Emilia Mehmedov IITOŚ – 45/60 pkt. – swoboda w tworzeniu wizji i wyobrażeń, dobre osadzenie w temacie;
🥈 II miejsce ex aequo:
Damian Cichowski ITH – 40/60 pkt. – znakomite poczucie humoru, lekkość stylu;
Jakub Poźniak IA – 40/60 pkt. – solidne przygotowanie do pisania, rzeczowość.

Gratulujemy autorom. Poza miejscami, zdobyli szóstki z języka polskiego, a ich prace zostaną opublikowane w Gazecie Szkolnej „Feniks”.

Nauczyciele poloniści

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tags: , ,

Politechnika Morska zachęca

2 marca 2023 r. odwiedzili nas przedstawiciele Politechniki Morskiej w Szczecinie (dawniej Akademia Morska). Delegacji przewodniczyła pani dr inż. Agnieszka Deja z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz najlepsi studenci z Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Mechanicznego: panowie Dawid i Tomasz. Uczniom klasy IVTH oraz IVLOa została przedstawiona oferta kontynuowania nauki na wielu kierunkach, które oferuje uczelnia. Absolwent Wydziału Mechanicznego opowiadał o swej ciekawej i atrakcyjnej pod wieloma względami pracy.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Szkolny Doradca Zawodowy Bronisław Mielczarek

Kategorie: Aktualności, Doradztwo zawodowe Tags: ,

Rekrutacja – wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora Szkoły, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych typów szkół/oddziałów
w Zespole Szkół Nr 2 in. Noblistów Polskich w Choszcznie

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Warsztaty – stawiamy na nowoczesność

Z chwilą rozpoczęcia działalności dydaktycznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choszcznie, co miało miejsce w czerwcu 1963 roku, przystąpiono również do organizacji Warsztatów Szkolnych. Początkowo kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz mechanik i odlewnik, odbywało się na terenie Wytwórni Radiatorów Żeliwnych w Choszcznie (obecnie w tym miejscu znajduje się dyskont ALDI). Jednocześnie czynione były starania o uruchomienie własnego obiektu. Na ten cel przeznaczono zabudowania po przedsiębiorstwie Rejon Dróg Publicznych, znajdujące się przy ulicy Kościuszki, gdzie swoją siedzibę Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie mają do dnia dzisiejszego.

Od roku szkolnego 1964/65 warsztaty rozpoczęły kształcenie praktyczne w zawodzie formierz odlewnik. Na cele szkolenia przystosowano magazyny Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Wolności (za budynkami Urzędu Miasta Choszczna). Gdzie w 1967 roku uruchomiono piec tzw. „żeliwniak” w odlewni szkolnej. Dzisiaj obiekt odlewni nie jest już używany.

W roku 1967 zakupiono dla warsztatów obrabiarki skrawające: tokarki, wiertarki i strugarkę. Na przestrzeni lat przy ulicy Kościuszki pokolenia uczniów, kształcąc się, wykonywały zlecenia produkcyjne dla szeregu firm. Do ważniejszych z nich należały:

 • Państwowa Wytwórnia Radiatorów Żeliwnych w Choszcznie;
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego w Choszcznie;
 • Koszalińskie Zakłady Maszyn Lampowych;
 • Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Błonie” koło Warszawy;
 • Zakłady REMOR w Reczu

Z biegiem lat stan samego budynku warsztatów, jak i wyposażenia, ulegał starzeniu, kolejne koncepcje uruchomienia nowej siedziby szkoły i warsztatów szkolnych napotykały różnorodne przeszkody. Szkoła po pożarze i zamknięciu obiektu przy ulicy Kopernika (obecnie w tym miejscu znajduje się dyskont LIDL) została przeniesiona w 1995 roku do nowo zbudowanej siedziby przy ulicy Polnej, ale warsztaty pozostały dalej w starej siedzibie.

Szansą na zmiany był udział w projekcie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie”. Projekt ten został zrealizowany przez Powiat Choszczeński ze środków finansowych pozyskanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Z uzyskanych środków:

 • Wykonano prace budowlane w budynku warsztatów szkolnych, zagospodarowano teren i infrastrukturę techniczną;
 • Powstały nowoczesne pracownie edukacyjne kształcące w zawodach:
  • ślusarz,
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
  • operator obrabiarek skrawających.
 • Zakupiono wyposażenie oraz oprogramowanie dla pracowni:
  • Obrabiarek CNC,
  • Spawalniczej,
  • Obróbki cieplnej,
  • Obróbki ręcznej,
  • Obróbki mechanicznej.

Wartość całego projektu wyniosła 5 176 066,68 zł., w tym wartość dofinansowania 4 399 656,67 zł., a wkład własny Powiatu Choszczeńskiego wyniósł 776 410,01 zł.

W kwietniu 2019 roku wyremontowaną i rozbudowaną placówkę warsztatów oddano do użytku. Podczas otwarcia doszło do podpisania listu intencyjnego, w którym firma Abplanalp (przedstawiciel na Europę firmy HAAS), Powiat Choszczeński oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zgodnie oświadczają, że rozpoczynają działania, których celem ma być utworzenie na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie Centrum Edukacji Technicznej amerykańskiej firmy HAAS (renomowany producent obrabiarek skrawających CNC), w skrócie HTEC. Niestety, pandemia COVID-19 nieco opóźniła te plany, ale we wrześniu 2020 roku uroczyście Centrum Edukacji Technicznej otwarto.

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę HAAS w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcia do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Dodatkowym celem programu jest równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Nie tylko operatorzy obrabiarek zyskali nieocenione wparcie. W październiku 2021 roku Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie uzyskały Certyfikat Uznania Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD POLSKA. Nadanie Certyfikatu było poprzedzone audytem przeprowadzonym przez TÜV, dotyczącym pomieszczeń, sprzętu oraz wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej.

Nieustanne działania mające na celu polepszanie bazy warsztatów i rozszerzanie kwalifikacji personelu, pozwalają na kształcenie w atrakcyjnych zawodach:

 • operator obrabiarek skrawających;
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń;
 • ślusarz.

Warsztaty Zespołu Szkól Nr 2 w Choszcznie są też Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wymienionych zawodach.

Gospodarz Szkoły – klasa IIA wraz z wychowawcą, panem Robertem Mańkowskim

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe Tags:

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ostało ustanowione w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Oficjalnie rząd Pakistanu ogłosił bengalski językiem urzędowym w 1956 roku, po wielu latach sporów. Data ta ma nie tylko przywoływać wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu. Według ONZ, co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Ze statystyk wynika, że na świecie – co dwa tygodnie – bezpowrotnie znika jeden język, a w konsekwencji nierozerwalnie związane z nim bogactwo intelektualne i kulturalne tradycji przekazu zarówno ustnego, jak i pisanego. Od 1950 r. zanikło ponad 250 języków! Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Dlatego też Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Jego celem jest uświadomienie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych: regionalnych, narodowych, oficjalnych i nieoficjalnych, tych mających ogromny zasięg i tych użytkowanych tylko przez nielicznych.

Jak podaje Wikipedia: język ojczysty, także język pierwszy, język rodzimy, język wyjściowy to pierwszy poznawany i doświadczany przez człowieka język, a precyzyjniej – rodzima odmiana językowa, w której porozumiewa się z otoczeniem. Mowa ojczysta ma znaczący udział w poznawaniu świata i kształtowaniu osobowości, powodując, że człowiek utożsamia się z nią, a w dorosłym życiu zazwyczaj w niej myśli, śni, liczy. Dla nas językiem ojczystym jest język polski. Dbając o niego, chronimy naszą kulturę i tożsamość narodową. Warto wspomnieć o organizowanych pod patronatem Rady Języka Polskiego kampaniach społecznych, mających na celu podniesienie świadomości językowej Polaków,  np. Ojczysty – dodaj do ulubionych czy Język polski jest ą-ę. Celem tej drugiej jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. Akcję wspierają m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Henryk Sawka i Jacek Bryndal.

Najwięcej ludzi – ponad miliard 700 milionów – posługuje się językiem angielskim. Drugie miejsce zajmuje chiński, którego obecnie używa około miliard 400 milionów ludzi. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: hindi, arabski, hiszpański, francuski, rosyjski, portugalski, bengalski i japoński. Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie, posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. To między innymi za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata, należą do różnych środowisk czy pokoleń – czują, że należą do jednej wspólnoty.

Obchody DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO, podkreślają zaangażowanie w ochronę językowej tożsamości kulturowej, promując język ojczysty w edukacji jako narzędzie o decydującym znaczeniu w procesie uczenia się, zdobywania wiedzy i rozumienia świata. Natomiast temat tegorocznych obchodów: „Edukacja wielojęzyczna – konieczność transformacji edukacji”, podkreśla znaczenie różnorodności kulturowej i językowej dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Społeczeństwa wielojęzyczne i wielokulturowe istnieją dzięki swoim językom, które przechowują i przekazują kolejnym pokoleniom tradycyjną wiedzę i kulturę – jak czytamy na stronie UNESCO.

Gospodarz Szkoły – klasa IVLOa
wraz z wychowawczynią Agnieszką Kasperczuk

A w naszej szkole już po raz trzeci, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. ogłosiliśmy konkurs polonistyczny. Jeszcze czekamy na prace, a wyniki podamy po feriach.

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Życzenia Rady Rodziców

Kategorie: Aktualności

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony w 2004 r. przez Komisję Europejską. Akcja ma na celu promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i‍ młodzieży do sieci. Co roku DBI jest organizowany w‍ ponad 150 państwach. W Polsce organizatorem wydarzenia jest od 2005 r. Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Święto obchodzone jest zazwyczaj w drugim dniu drugiego tygodnia, drugiego miesiąca, choć czasem występowały odstępstwa od reguły. W tym roku świętujemy DBI 7 lutego.

Internet fascynuje nowoczesną techniką, ale towarzyszy mu wiele negatywnych zjawisk. Internet to kopalnia wiedzy i plac zabaw. Jednocześnie sieć jest „wielkim śmietnikiem” – jak to określił Stanisław Lem. Internet nie jest ani dobry ani zły. To od nas zależy, czy będzie przestrzenią bezpieczną. O bezpieczeństwo w globalnej sieci dbajmy tak, jak dbamy o nie w świecie realnym.

Poniżej lista wskazówek i działań zwiększających bezpieczeństwo w sieci.

 1. Korzystając z Internetu, kieruj się zasadą ograniczonego zaufania.
 2. Chroń swoje dane, strzeż ich, nie ujawniaj danych poufnych (tj. hasło, login).
 3. Zabezpiecz swój komputer, zainstaluj dobry program antywirusowy.
 4. Korzystaj zarówno z firewalla, jak i programu antyszpiegowskiego.
 5. Systematycznie aktualizuj system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie.
 6. Regularnie zmieniaj hasła, z których korzystasz.
 7. Tworzone hasła powinny mieć odpowiednią jakość – długość minimum 8 znaków: litery (zarówno małe, jak i duże), cyfry, jak i znaki specjalne.
 8. Nigdy nie podawaj danych teleadresowych nowo poznanym przez Internet osobom.
 9. Używaj tylko legalnego oprogramowania.
 10. Zastanów się, jakie treści umieszczasz w sieci.
 11. Czytaj regulaminy serwisów, z których korzystasz, a w szczególności zwróć uwagę, na co wyrażasz zgodę oraz co właściciel serwisu będzie mógł zrobić ze zgromadzonymi przez siebie danymi.
 12. Pamiętaj że „Internet nie zapomina”, co raz w nim umieścisz, pozostaje w sieci.
 13. Surfując po sieci, pamiętaj o ustawieniu prywatności w programach, z których korzystasz (np. w przeglądarce internetowej).
 14. Nie zapisuj ważnych haseł w plikach dostępnych na komputerze.
 15. Wystrzegaj się wiadomości e-mail od nieznanych nadawców (szczególnie tych, które zawierają hiperłącza).
 16. Nie używaj linków rozsyłanych przez nieznanych nadawców lub przez komunikatory.
 17. Nie przesyłaj pocztą elektroniczną danych finansowych, personalnych.
 18. Szanuj prawa autorskie w sieci.
 19. Nie ujawniaj żadnych poufnych danych (tj. numery kont, pin).
 20. Nie podawaj danych do logowania osobom trzecim.
 21. Nie przesyłaj osobom obcym prywatnych zdjęć.
 22. Nie umawiaj się z osobą nieznajomą, pamiętaj – nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie monitora.
 23. Nie pobieraj plików z nieznanych stron internetowych.
 24. Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera antywirusowego.
 25. Dokładnie przyglądaj się stronom internetowym banków, z których korzystasz. Sam wpisuj adres takiej strony, nie korzystaj z rozsyłanych linków.
 26. Pamiętaj – żaden bank nie wysyła maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła oraz nazwy użytkownika w celu ich weryfikacji.
 27. Regularnie skanuj komputer, sprawdzaj procesy sieciowe.

Wiktor Gmerek I C BS I Stopnia
Kacper Rzepa I C BS I Stopnia
wraz z wychowawcą Teresą Wiśniewską

Kategorie: Aktualności Tags: