O nowym Centrum HTEC

Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas i Abplanalp już otwarte! W dniu 17 września 2020 r. w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas HTEC.

Program HTEC – Centrów Edukacji Technicznej Haas.

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych pracowników w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcie do szkół branżowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Dodatkowym celem programu jest równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Firma Abplanalp jako wyłączny dystrybutor w Polsce amerykańskiej firmy Haas, jednego z największych producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem na świecie, wspiera te działania poprzez:

 • pomoc w tworzeniu nowoczesnych pracowni do nauki zawodu;
 • pomoc w podnoszeniu wiedzy przez uczniów i nauczycieli poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń dla uczniów i kadry nauczycielskiej uczącej na obrabiarkach CNC w zakresie programowania i obsługi obrabiarek;
 • pomoc w budowaniu bliższych relacji z regionalnymi firmami posiadającymi obrabiarki Haas.

Na terenie warsztatów szkolnych ZS Nr 2 w istniejącym centrum HTEC organizuje się cyklicznie różne spotkania typu warsztaty technologiczne, pokazy dla lokalnych przedsiębiorców z udziałem uczniów w zakresie programowania i obsługi obrabiarek do obróbki skrawaniem.

Uczniowie naszej szkoły, po ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas, mogą uzyskać tytuł „CERTYFIKOWANY OPERATOR CNC”, co oczywiście otwiera im drogę do bardzo dobrej i wysoko płatnej pracy w przemyśle.

Wszystkie te działania budują wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Marek Sznitowski

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Nasze kontakty Tagi:

Europejski Dzień Języków 2020

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH

„Z językiem, wszędzie jesteś w domu”

                                                         Edward de Waal

W tradycję naszej Szkoły na stałe wpisało się święto obchodzone corocznie 26 września – Europejski Dzień Języków oraz szkolny konkurs przygotowany z tej okazji. W tym roku hasłem naszego świętowania stała się różnorodność językowa jako narzędzie dla osiągnięcia większego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. Różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

W pierwszej konkurencji – quizie językowym przygotowanym przez Polonistów, Anglistów i Germanistów wzięły udział wszystkie klasy wspomagane przez ich Wychowawców. Do drugiego etapu przeszły klasy, które najlepiej rozwiązały test: IILOA, IIILOA, IITH, ITOŚ oraz IIA. Zadaniem do wykonania dla tych klas w następnym etapie była prezentacja multimedialna pod tytułem „Ten język jest najpiękniejszy…” Najciekawszą, najbardziej kreatywną prezentację w duchu różnorodności językowej wykonali przedstawiciele klasy ITOŚ, którzy pięknym słowem i obrazem udowodnili, że w każdym języku jest piękno! Gratulacje dla Wychowawcy, Pani Edyty Kondeli i jej klasy zostały przekazane przez Panią Dyrektor Barbarę Ciecierską na apelu 12 października 2020.

Małgorzata Brzustowicz

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Uroczystości szkolne

Nauczanie hybrydowe – zmiany w funkcjonowaniu szkoły w strefie żółtej

Od soboty, 17 października 2020 r., w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej, w tym w szkołach ponadpodstawowych, natomiast od 19 października prowadzony jest hybrydowy tryb nauczania.

W związku z powyższym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie od poniedziałku uczniowie przeszli na system mieszany (hybrydowy). Oznacza to, że połowa uczniów uczestniczy w zajęciach stacjonarnie w szkole, a dla pozostałych uczniów organizowana jest nauka zdalna.

Zasady pracy szkoły w okresie kształcenia hybrydowego nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymali w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

 1. Zajęcia praktyczne u pracodawców i w warsztatach szkolnych odbywają się tylko stacjonarnie.
 2. Lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane naprzemiennie tzn. w jednym tygodniu uczniowie uczęszczają do szkoły, a w kolejnym biorą udział w nauczaniu zdalnym.
 3. Kształcenie zdalne będzie odbywać się zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 4. Organizacja lekcji jak podczas nauczania na odległość.

Harmonogram nauczania hybrydowego został zamieszczony na tablicach w pokoju nauczycielskim i w holu szkoły.

Kategorie: Aktualności

Wizyta przedstawicieli Akademii Morskiej w Szczecinie

W dniu 12 października 2020 r.,  odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie. Wydział Mechaniki reprezentował Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Marcin Szczepanek, Wydział Nawigacji – dr Piotr Medyna, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu – mgr inż. Izabela Kamińska, natomiast Dział Promocji – mgr Rafał Zaweracz. W ramach zaprezentowania oferty edukacyjnej oraz promocji niezwykle atrakcyjnych kierunków, w których kształci swoich studentów Akademia, goście spotkali się z młodzieżą klas IVTOŚ, IVTH, IIILOa oraz IIITH. Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem, a przystojni panowie w marynarskich mundurach skupiali na sobie szczególną uwagę – głównie tej żeńskiej grupy naszej młodzieży.

Doradca zawodowy

Bronisław Mielczarek

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Z Dniem Edukacji Narodowej wszyscy w szkołach czujemy się mocniejsi,
przywołujemy same dobre chwile, życzymy sobie ich więcej.
Na usta przychodzą nam słowa o misji i poświęceniu,
a wszystkie one są przecież stuprocentowo prawdziwe.
Pamiętajmy jednak, żeby każdy kolejny dzień w szkole
był ważny, piękny, szlachetny i doniosły,
bo młode pokolenie oczekuje od nauczycieli, by tacy właśnie byli:
mądrzy, szlachetni i godni zapamiętania.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, a także rodzicom i uczniom
życzymy, by codzienność szkolna, tak trudna w niebezpiecznym czasie pandemii,
była znośna, była twórcza, stała się jednym z najpiękniejszych wspomnień.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Kategorie: Aktualności

Belfer Roku 2020

Samorząd Uczniowski przed Dniem Edukacji Narodowej zawsze się spina i przygotowuje nas należycie do tego ważnego święta. Dzięki Samorządowi wszyscy jesteśmy zmotywowani, a nauczyciele na powrót odkrywają swoje powołanie.

W roku 2020 podczas skromnego spotkania, po ślubowaniu klas pierwszych, wręczono przyznawane w ZS Nr 2 od kilku lat tytuły Belfra Roku. W głosowaniu uczniów Belframi Roku 2020 zostali:

 • Pani Beata Zgorzelska – Mocarz
 • Pan Andrzej Zakrzewski – Strażnik
 • Pani Edyta Tyburczy-Kujawa – Cudotwórca
 • Pan Piotr Figas – Detektyw
 • Pan Marek Nowak – Artysta

Gratulujemy, ale, jak członkowie SU powiedzieli: “Bądźcie czujni, wszyscy jesteście obserwowani”.

Nagrody wręczyły nasze przewodniczące SU: ustępująca Patrycja Eljasz z IIILO i rozpoczynająca kadencję Laura Simińska z IILO.

Fotografie: Piotr Figas i Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Samorząd Uczniowski, Uroczystości szkolne

Procedury ochrony przed COVID-19

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, że od 10 października na terenie całego kraju obowiązuje strefa żółta, w szkole w  procedurze ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19 zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia.

Publikujemy aktualne, dostosowane do zaleceń postępowania w strefie żółtej “Procedury ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie”.

Z wyrazami szacunku
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

12 .10.2020 r. ZS Nr 2 w Choszcznie – Procedury ochrony przed COVID-19

Procedury można zawsze odnaleźć w zakładce górnego menu “COVID-19 Procedury”.

Kategorie: Aktualności

World Orienteering Day z sukcesami

W dniu 07.10.2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 wzięli udział w World Orienteering Day, zorganizowanym przez stowarzyszenie Aktywne Choszczno. W zawodach wystartowało blisko 100 zawodników.

Uczeń klasy IIC Paweł Jabłoński uplasował się na II miejscu, natomiast Emilia Bojaruniec z IIILO zajęła miejsce III. Na ogromne brawa zasługują również: Patrycja Eljasz IIILO, Kaja Jabłońska IIILO, Martyna Karmelita IIILO, Gabrysia Stasiak IIILO, oraz Julia Wróbel IIILO.  Gratulujemy sukcesu!

Aneta Tuszyńska-Parol

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, Sport

XIII Jesienne Spotkania z Poezją

Mówi się, że tradycja zobowiązuje, ale jak dokładnie się to odbywa? Jak teraz, w obliczu pandemii, podtrzymywać dobre tradycje szkolne i komu na nich najbardziej zależy? Pytania są zasadne o tyle, o ile nie wiadomo, jak długo pandemia potrwa, a przecież trzeba kultywować tradycje dobre i piękne, bo uczniowie na to zasługują.

Dobrą i piękną tradycją Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie są konkursy recytatorskie. Lubią je zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Ci drudzy może nawet bardziej, czego dowodem impreza z dnia 02.10.2020 r. Tego dnia już po raz XIII, kierując się wyraźnymi sugestiami uczniów, biblioteka szkolna zorganizowała Jesienne Spotkania z Poezją. Chociaż formuła, ze względu na procedury sanitarne, wykluczała udział publiczności, to do konkursu, bo bardzo im zależało, przystąpili w sporej liczbie nasi recytatorzy – ci już co nieco wyszkoleni, i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją sceniczną przygodę. Tym razem poetą wybranym przez organizatorkę, panią Lillę Rybkę, był Bolesław Leśmian.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 9.00. Wszyscy na rozpoczęcie czekali w absolutnej ciszy, brak publiczności nieco doskwierał i potęgował stres. Jednak gdy pani Lilla Rybka przeprowadziła rozgrzewkę recytatorską, napięcie zelżało, twarze się rozpromieniły, a nastroje poprawiły. Recytatorzy pojęli, że są we właściwym miejscu o właściwym czasie, teraz stanowią wspólnotę, którą łączy zamiłowanie do poetyckiego słowa. Ta skupiona, podniosła atmosfera panowała podczas całego konkursu, a każdy uczestnik mógł liczyć na brawa rywali. Gdy jury udało się na naradę, całość spektaklu dopełniła Joasia Stąporek z IITOŚ, która zaśpiewała piosenkę do słów wiersza Bolesława Leśmiana “Szczęście”.

Jury w składzie: pani Edyta Tyburczy-Kujawa i pan Piotr Figas, stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie wykonania cechowała znakomita praca. Dbałość o słowo, właściwie postawione akcenty, umiejętne rozegranie dynamiki wierszy i nieskłamane emocje – wszystkie właściwości dobrej recytacji można było tego dnia odnaleźć. Do tego dochodzi oczywiście wyraz artystyczny, tak więc ocena była sprawą złożoną. Zadecydował poniekąd sam Bolesław Leśmian, gdyż muzyczność jego wierszy wymaga naprawdę wysokiego warsztatu, w wykonaniu liczy się każdy szczegół. Ci, którzy potrafili oddać piękno melodii, zyskali, natomiast ci, którym zdarzyły się najdrobniejsze potknięcia rytmu, tracili punkty surowego jury. Ostatecznie w dyskusji przeważyły jeszcze emocje wykonawców i tak wyłoniono zwycięzców.

Oto lista nagrodzonych:

 • I miejsce – Karolina Kowalczyk z IITH, recytowała wiersz “Anioł”;
 • II miejsce – Patrycja Eljasz z IIILOa, recytowała wiersz “Kochankowie”;
 • III miejsce – Weronika Rusiecka z IIITH, recytowała wiersz “Dwoje ludzieńków”;
 • Wyróżnienie – Weronika Mazurek z IITOŚ, recytowała wiersz “Wyznanie spóźnione”.

Jury w podsumowaniu konkursu podkreśliło wysoki poziom konkursu, a także to, że zeszłoroczni debiutanci dokonali wręcz skoku, jeśli chodzi o umiejętności. Nagrody w postaci książek wręczyły dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wicedyrektor, pani Jolanta Pluta.

Chcemy podziękować wszystkim uczestnikom Jesiennych Spotkań z Poezją za mobilizację i wrażenia, jakich nam dostarczyliście. Dziękujemy: Katarzynie Warszawiak z IITH, Kai Guzek z IITOŚ, Weronice Rusieckiej z IIITH, Weronice Mazurek z IITOŚ, Oskarowi Kurpińskiemu z IVTOŚ, Karolinie Kowalczyk z IITH, Kindze Czekan z IITOŚ, Patrycji Eljasz z IIILOa. Dziękujemy Asi Stąporek z IITOŚ za piosenkę.

Fotografie: Piotr Figas i Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Biblioteka, Konkursy

Przerwa na czytanie

1 października rozpoczyna się Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Aby uczcić to święto, młodzież ZS Nr2 wzięła udział w wydarzeniu, jakim jest V ogólnopolska akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. Organizatorzy, promując czytelnictwo, chcieliby pokazać, że czytanie jest modne i ciekawe. Ponadto pragną zachęcić uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Czytanie na przerwie w naszej szkole przebiegało w jesiennej scenerii i w znakomitej atmosferze.

Czytamy przecież dla przyjemności!

Dzięki książkom stajemy się ciekawymi świata ludźmi!

Wreszcie, dzięki książkom odnajdujemy w sobie nowe zainteresowania i pasje!

Nowości książkowe już dostępne w szkolnej bibliotece!

Zapraszamy!

Lilla Rybka

Fotografie: Lilla Rybka i Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Biblioteka