Konkurs Wiedzy Ekologicznej

W dniu 3 grudnia 2021 r dwie uczennice naszej szkoły: Weronika Mazurek oraz Kornelia Surdacka z klasy III TOŚ, jako laureatki etapu szkolnego, wzięły udział w II etapie XX Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Konkurs odbył się na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Ekologicznego w Barzkowicach.

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „Z ekologią żyjmy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie”. Dziewczęta ukończyły część pisemną z całkiem niezłymi wynikami, aczkolwiek kilku punktów zabrakło, aby mogły dostać się do etapu finałowego, który odbył się w formie ustnej. Po przetarciu szlaku, Weronika i Kornelia nastawiają się na ścisły finał w przyszłym roku.

Michał Tomaszczuk

Fotografie: Michał Tomaszczuk

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tags:

Zajęcia projektowe z matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie pedagogiczno-psychologiczne” odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik handlowiec. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje kompetencje matematyczne oraz powtarzają materiał, który poznali podczas edukacji zdalnej w poprzednich latach szkolnych. Uczniowie ćwiczą rozwiązywanie typowych zadań otwartych z arkuszy maturalnych oraz poznają strategie rozwiązywania zadań zamkniętych.

Wiesława Gruszka

Kategorie: Aktualności Tags:

Zajęcia projektowe z języka angielskiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w ramach projektu Pomorze Zachodnie – wsparcie pedagogiczno-psychologiczne odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczniowie klas II i III Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik ochrony środowiska chętnie w nich uczestniczą, rozwijając swoje kompetencje językowe i ćwicząc komunikację w kontekście prostych sytuacji życiowych. W trakcie zajęć wzbogacają i poszerzają leksykę oraz ćwiczą strategie maturalne.

Małgorzata Brzustowicz

Kategorie: Aktualności Tags: ,

Zajęcia projektowe z języka polskiego

W roku szkolnym 2021/2022, w Zespole Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, realizowane są zajęcia z projektu PN. POMORZE ZACHODNIE, których celem jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w placówkach edukacyjnych, by zminimalizować negatywne skutki edukacyjne związane z występowaniem COVID-19.

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym na platformie Microsoft Teams biorą udział uczniowie z klasy I i II Technikum w zawodzie technik handlowiec, w dwóch grupach prowadzonych przez panią Agnieszkę Kasperczuk i panią Agnieszkę Kurpiewską. Spotkania zapewniają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, pozwalają na uzupełnienie braków edukacyjnych, pomagają przezwyciężać trudności w nauce i osiągać taki poziom wiedzy i umiejętności, aby odnieść sukces edukacyjny na miarę możliwości uczniów, a także, by wyeliminować różnice edukacyjne między nimi. Wpływa to na zwiększenie motywacji do pracy i rozbudza wiarę we własne możliwości. Uczniowie objęci wsparciem mogą poszerzać swoją wiedzę i kompetencje oraz rozwijać pasje.

Na zajęciach zrealizowano zadania związane z kształceniem sprawności wypowiadania się poprawną polszczyzną (na podstawie analizy obrazów antycznych i renesansowych), rozwiązywano testy wiedzy dotyczące epoki antyku, quizy podsumowujące znajomość starożytnych eposów – „Iliady” i „Odysei’ Homera oraz ćwiczenia utrwalające zasady rządzące polską ortografią. Stałym elementem ćwiczeń jest kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze publicystycznym – to zadanie realizowano między innymi na przykładzie genezy teatru greckiego w oparciu o tekst Andrzeja Banacha „O teatrze greckim” i Igora Janke „Nieznośna szybkość bloga”.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego będą kontynuowane przez pana Piotra Figasa w klasie IVTH, począwszy od stycznia 2022. Nacisk zostanie położony na przygotowania do matury, celem będzie przede wszystkim powtórzenie wiadomości o lekturach obowiązkowych.

Agnieszka Kasperczuk, Agnieszka Kurpiewska

Kategorie: Aktualności Tags:

Światowy Dzień Walki z AIDS – 1 grudnia 2021

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Tego dnia okazujemy wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Jego symbolem jest czerwona kokardka, którą 1 grudnia przypina każdy, kto solidaryzuje się z zakażonymi.

Dzień Walki z AIDS obchodzony jest od 1988 roku – z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację. Kampania odbywa się zawsze pod hasłem „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietnicy.”, ale co roku zmienia się jej szczególne przesłanie, mające na celu zwrócenie uwagi światowej społeczności na różne aspekty epidemii.

W 2021 roku hasło Światowego Dnia Walki z AIDS, promowane również przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Walki z AIDS brzmi: „Koniec nierówności. Koniec AIDS. Koniec pandemii.” Podkreśla się w ten sposób pilną potrzebę położenia kresu wszelkim nierównościom, które napędzają AIDS i inne pandemie. Za tymi słowami kryje się idea, że każdy człowiek, niezależnie od statusu, sytuacji ekonomicznej, orientacji czy pochodzenia, powinien mieć nieskrępowany dostęp do profesjonalnej opieki medycznej związanej z HIV/AIDS.

Celem kampanii jest także rozwianie stereotypu, że zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności dotyczy tylko ludzi z marginesu, uzależnionych od narkotyków lub prowadzących ryzykowne życie seksualne. Takie opinie są często nieprawdziwe a przez to krzywdzące. Stygmatyzacja wywołuje niechęć do przetestowania się, które jest kluczowe do wczesnego wykrycia choroby, a co za tym idzie zastosowania skutecznego leczenia. Odpowiednio wczesne wykrycie choroby oznacza normalne funkcjonowanie i wysoką jakość życia. Z odpowiednim leczeniem osoby chore na HIV dożywają podobnego wieku, co zdrowe osoby. Leczenie HIV/AIDS jest w Polsce refundowane.

Poszerzając społeczną świadomość na temat choroby i akceptacji osób chorych na HIV, przyczyniamy się do poprawy zdrowia osób już zakażonych, a także redukujemy liczbę nowych zakażeń, tym samym zapewniając większe bezpieczeństwo sobie, bliskim i społeczeństwu.

     Lidia Michalska

Kategorie: Aktualności

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla TH

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik handlowiec w ramach projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” w listopadzie rozpoczęły:

pani Edyta Kondela – poniedziałek 13.35 – 15.05

pani Dorota Majchrzak – środa 13.35 – 15.05

pani Joanna Korzeniewska – czwartek 14.30 – 16.00

Celem projektu jest minimalizowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Wsparciem zostali objęci uczniowie Technikum Nr 2 w Choszcznie, którzy uczestniczą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. W zajęciach bierze udział łącznie 17 uczniów z klasy IVTH. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach. Uczestnicy ćwiczą umiejętność obsługi programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT oraz utrwalają wiadomości z zakresu organizowania i prowadzenia działalności handlowej

Kategorie: Aktualności Tags:

Olimpiada z ZUS

23 listopada br. odbył się w naszej szkole pierwszy etap Olimpiady z ZUS “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Był on poprzedzony cyklem lekcji odbywających się na zajęciach z wychowawcą w ramach projektu “Lekcje z ZUS”. Do konkursu przystąpili uczniowie klasy IIITH. Najlepszy wynik uzyskał Piotr Bocian. Gratulujemy.

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Poznaj Polskę

Powiat Choszczeński został zakwalifikowany do wsparcia finansowego w 2021 r. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł, wkład własny będzie wynosił 16 700,00 zł i będzie pochodził w wpłat rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w wycieczkach.

Wsparciem w ramach programu objęte zostaną Technikum Nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (12 500,00 zł to koszt całkowity wycieczek, w tym wkład własny 2 500,00 zł) – dwie jednodniowe wycieczki do Poznania.

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty Tags: , ,

Czytanie Młodzieży 2021

Karolina Kowalczyk z IIITH jako narrator kryminalnej powieści Gabrieli Zapolskiej „Kwiat śmierci”, Maciej Szaciło z ITH jako Antek z Łobzowskiej, szef gangu Czarnych Antków, i Piotr Figas jako dociekliwy inspektor Ślimak? Czy taki skład się sprawdził? Mamy nadzieję, że tak.

We wtorek 16.11.2021 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w zorganizowanej po raz piąty akcji Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Książnicy Pomorskiej „Młodzieży Czytanie”. Wśród wielu szkół nie zabrakło Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Artykuł na stronie Kuratorium można przeczytać tutaj.

Fotografia: Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty Tags:

Narodowe Święto Niepodległości 2021

Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.

– słowa Naczelnika Józefa Piłsudskiego stały się mottem spotkania w dniu 10. listopada 2021 r. z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku apel odbywał się w wyjątkowych warunkach. Mając na uwadze procedury związane ze stanem epidemicznym, w apelu uczestniczyli przedstawiciele klas, a nie całe klasy.

W patriotyczny nastrój święta narodowego wprowadziły uczestników słowa wiersza pt: „Polska” Antoniego Słonimskiego, który wyrecytowała Amelia Szumotalska z klasy ITOŚ. Jak co roku, Zespół Szkół Nr 2 włączył się w kolejną edycję akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Zgromadzeni na uroczystości o godz. 11.11 wspólnie odśpiewali hymn państwowy: Mazurek Dąbrowskiego.

Następnie prowadzące apel: Amelia Nagler z klasy IIILOa i Kornelia Surdacka z klasy IIITOŚ, przedstawiły historię walki Polaków o wolną i niepodległą ojczyznę. Uczestnicy apelu z uwagą wysłuchali heroicznej historii polskich Legionistów walczących u boku Napoleona, armii Księstwa Warszawskiego pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, kroczącej ramię w ramię z żołnierzami Napoleona ku Moskwie, bohaterskiej postawie i heroicznej walce powstańców listopadowych, krakowskich i styczniowych, codziennej, często syzyfowej pracy polskich organiczników z II połowy XIX wieku, czyniących wszystko, by zachować tożsamość narodu, pamięć o wolnej Polsce wśród pokoleń, które wolnego kraju już nie znały. Zwieńczeniem walk były wydarzenia na początku XX wieku i wybuch I wojny światowej. Prowadzące apel podkreśliły rzecz bardzo ważną: dla dobra odradzającego się kraju, racji stanu, potrafili zjednoczyć się politycy, których poglądy polityczne różniły się w sposób znaczący. Zgoda zbudowała fundamenty pod dom, jakim była Polska w 1918 r. Kornelia i Amelia przedstawiły sylwetki: Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Historia walki Polaków rozpoczęła się od Legionów Dąbrowskiego i kończyła historią Legionów Piłsudskiego. Pieśń tych pierwszych jest dzisiaj naszym hymnem państwowym. Zaś słowa pieśni I Brygady Legionów Polskich „My, Pierwsza Brygada” zostały podczas apelu przypomniane przez Joannę Stąporek z klasy IIITOŚ.

Prowadzące poprosiły o zabranie głosu panią Barbarę Ciecierską, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2. W swoim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła, czym jest i powinna być niepodległość dla młodych ludzi, którym dane jest żyć w bezpiecznym i wolnym kraju. O patriotyzmie świadczą nie tylko wielkie gesty czynione z okazji państwowych świąt, o patriotyzmie świadczy przede wszystkim codzienność.

11 listopada 1918 r. jest związany z postacią Józefa Piłsudskiego, który tego właśnie dnia otrzymał władzę wojskową od Rady Regencyjnej. To symbol niezależności i jeden z atrybutów niepodległego państwa: posiadanie własnej armii. Dla upamiętnienia sylwetki Brygadiera, Legionisty, Naczelnika i premiera w jednej osobie, został zorganizowany konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Podczas apelu pani dyrektor i pani Beata Zgorzelska, organizator konkursu, wręczyły laureatkom dyplomy. Za zajęcie I miejsca dyplom otrzymała Amelia Szumotalska z klasy ITOŚ, II miejsce zajęła Kornelia Majcher z klasy IIILOa.

Po zakończonym apelu dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, wicedyrektor – pani Jolanta Pluta, pani Beata Zgorzelska – nauczyciel historii, oraz Amelia Nagler i Kornelia Surdacka zapaliły znicz przy kamieniu upamiętniającym wszystkich bohaterów walczących o wolną ojczyznę.

11 listopada 2021 r. o godz. 11.11 odśpiewajmy hymn i wywieśmy flagę, by biało – czerwone barwy przypominały nam, że ktoś kiedyś umierał za to, byśmy dzisiaj mogli bez obawy okazywać, że jesteśmy Polakami i demonstrować, czym dla nas jest Polska.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

Antoni Słonimski, „Polska”

Beata Zgorzelska

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne