Życzenia świąteczne 2020

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Szkoły,
Drodzy Uczniowie,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, miłości i zdrowia.
Niech świąteczny czas przyniesie spokój i radość.
Niech spełni się wszystko co najlepsze.
Życzę nadziei na to, co przed nami, uśmiechu i pogody ducha
na każdy dzień w nadchodzącym Roku 2021.

Z wyrazami szacunku
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Kategorie: Aktualności

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i co dalej…?

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku.

Dzień Wolontariusza to świetna okazja do ukazania całemu światu, jak ważną rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest to również doskonały moment dla samych wolontariuszy, ponieważ mogą pochwalić się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcić do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie jeszcze stoją z boku. W tym dniu w wielu krajach Europy odbywają się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy, a także aspektów prawnych.

Od września 2012 roku w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu, którego zadaniem jest inicjowanie działań związanych z bezinteresowną pracą na rzecz innych ludzi. Działania naszego szkolnego wolontariatu to między innymi: zbiórka nakrętek po plastikowych butelkach, pomoc zwierzętom w schroniskach, „granie” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły zawsze chętnie pomagają osobom w potrzebie, co odzwierciedla również działalność szkolnego Samorządu Uczniowskiego aktywnie przeprowadzającego akcje charytatywne na terenie placówki. Obecnie SU zaangażowany jest w zbieranie grosików dla małej Sylwii z Kaszewa oraz w powtórną zbiórkę świąteczną (żywność i chemia) dla samotnych starszych osób z Choszczna.

Warto zostać wolontariuszem, ponieważ dzięki temu możemy zdobywać wiedzę i umiejętności, działania charytatywne kształtują także naszą osobowość, a co najważniejsze, wywołują uśmiech na twarzy drugiego człowieka, co jest przecież największą nagrodą.

W obecnej sytuacji każdy z nas większość wolnego czasu spędza w czterech ścianach, ale mimo przymusowej izolacji dalej możemy pomagać innym. Zawsze znajdzie się dobry moment na wyciągnięcie życzliwej dłoni i wsparcie każdego w tym okresie. Ważna jest pomoc, nie tylko fizyczna czy materialna, ale i psychiczna. Nie trzeba być wolontariuszem, aby wspomagać innych, bezinteresowna pomoc i altruizm nie tylko sprawią, że inni poczują się lepiej, ale i my staniemy się szczęśliwszymi ludźmi.

Nie siedźmy bezczynnie. Już teraz działajmy! Bo przecież „życie nie tylko po to jest, by brać, życie nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć, siebie samego trzeba dać…” (Stanisław Soyka, „Tolerancja”)

Martyna Karmelita
Pola Rafińska
Laura Simińska
uczennice z klasy II LOa – Gospodarza Szkoły w grudniu 2020 r.

Paczki świąteczne przygotowane przez uczniów szkoły:

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Samorząd Uczniowski Tags:

Harmonogram przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r. dla wszystkich typów szkół

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021r. wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz)

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r. dla wszystkich typów szkół

Część praktyczna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram egzaminów zawodowych – część praktyczna (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Nobliści Polscy 2020

Młodzi ludzie z poznawaniem świata nie chcą czekać, aż ten świat stanie się lepszy. Kiedy nie będzie już chorób, śmierci i wojen. Ciekawość młodych ludzi musi być zaspokojona niezależnie od okoliczności. Naszą, nauczycieli, odpowiedzialnością jest rozumieć to proste prawo młodości i stwarzać takie warunki, by poznawcze pasje młodych znalazły ujście. Tego rodzaju refleksja przyświecała organizatorom już XIX, tym razem zdalnego, Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy”, poświęconego prezentacji biografii i dorobku polskich laureatów Nagrody Nobla. Zadaniem reprezentacji szkół podstawowych było przygotowanie zapisu filmowego prezentacji multimedialnej pod hasłem:

Trudne drogi…” – Nobliści Polscy i ich edukacja

Organizatorzy liczyli, że uczestnicy, poznając skomplikowane biografie naszych wielkich rodaków, pojmą, jak trudno niekiedy przełamywać bariery, jak trudno przezwyciężać trudności, i jak wielką moc ma wola ducha oraz determinacja w dążeniu do celu.

10 grudnia 2020 r. jury w składzie: pani Irena Rękawiecka-Sadowska – pomysłodawczyni i inicjatorka Konkursu, pani Anna Lewicka – dyrektor zaprzyjaźnionej ze szkołą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, pani Maria Mińska – właścicielka zawsze życzliwej szkole księgarni „Pegaz” oraz pan Tomasz Wacław Jabłecki – ceniony choszczeński regionalista, obejrzało nadesłane prezentacje i przystąpiło do oceny. Pod uwagę brano: wnikliwość poszukiwań, trafność zaprezentowanych informacji w odniesieniu do hasła, walory popularyzatorskie prezentacji oraz oryginalność i atrakcyjność formy. Jury, kierując się tymi kryteriami i zdając sobie sprawę, jak wielką sztuką jest przygotowanie atrakcyjnego, a jednocześnie czytelnego dla widza filmu z idealnym chronometrażem i dobrze wkomponowanymi multimediami, wyłoniło zwycięzców. Oto oni:

 • Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla” wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie w składzie: Oliwia Domańska, Kacper Gigiel, Aleksander Szczesny pod opieką pań Elżbiety Wareliś i Dominiki Muszyńskiej.
 • II miejsce ex aequo wywalczyły reprezentacje:
  • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie w składzie: Hanna Jakubowska, Maria Murat, Michalina Kasperczuk pod opieką pani Małgorzaty Szemlij;
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach w składzie: Karolina Kacperska, Dominik Krysiński, Filip Waracki pod opieką pani Urszuli Ulaszewskiej.

Pani Irena Rękawiecka-Sadowska w słowie końcowym podkreśliła wagę tematu prezentacji i dociekliwość młodych badaczy, wskazała rolę dydaktyczną i popularyzatorską przygotowanego materiału oraz podziękowała wszystkim uczestnikom, ze szczególnym naciskiem – opiekunom reprezentacji szkół. Nie zapomniała o organizatorach, przy czym mocno zaznaczyła, jak przyjemnie było oceniać uczestników w świątecznej atmosferze, stworzonej w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Nr 2. Pan Tomasz Wacław Jabłecki dodał, że wszystkie zwycięskie prezentacje zasługują na to, by je upowszechniać. Jury było zgodne, że za znakomite odczytanie losów młodziutkiej Marii Skłodowskiej przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Choszcznie, za dostrzeżenie przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Choszcznie mniej znanej postaci Józefa Rotblata – Noblisty, który nigdy nie wyrzekł się polskości, czy też za szerokość spojrzenia i elegancję prezentacji Szkoły Podstawowej w Grzędzicach w pełni należało się zwycięstwo.

Nagrodą Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla” jest pamiątkowa statuetka, wykonana w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2, oraz książki. Nagrodą specjalną, którą otrzyma Kacper Gigiel ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, jest książka ufundowana przez panią Marię Mińską.

W rozmowach kuluarowych pojawiły się szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowywania prezentacji. Oto kilka z nich: należy trzymać się hasła; treści prezentacji powinny być dobrane według pewnego klucza, sam przegląd encyklopedyczny nie zawsze wystarcza; ten klucz można wypracować po wnikliwej analizie zaproponowanego tematu; zbytnie nagromadzenie treści na poszczególnych slajdach przy niewielkiej czcionce utrudnia odbiór; materiał multimedialny powinien być spójny z treściami i wzbogacać całość interpretacyjnie. To najważniejsze uwagi, które naprawdę warto wcielić w życie przy kolejnych działaniach.

Organizatorzy XIX Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy” pragną podziękować dyrekcjom wszystkich szkół biorących udział w Konkursie, opiekunom reprezentacji i uczestnikom. Chcemy pogratulować i podziękować, ponieważ nadesłane prace z pewnością będziemy wykorzystywali w naszej szkole.

Zapraszamy w przyszłym roku do jubileuszowego XX Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy”.

Publikujemy prezentację Szkoły Podstawowej Nr 3, która wywalczyła I miejsce:

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty

Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo,
10 grudnia 2020 r. w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły spowodowanym pandemią, wywiadówki odbędą się zdalnie:

 1. Od 15:30 do 16:00 odbędą się spotkania online rodziców z wychowawcami, tzn. wychowawcy planują zebrania na platformie MS Teams, a rodzice logują się przez konto dziecka. Głównym celem spotkania jest informacja o postępach uczniów w nauce oraz przedstawienie zagrożeń śródroczną oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.
 2. Od 16:00 do 17:00 zapraszamy do kontaktu indywidualnego z nauczycielami poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Z poważaniem
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Kategorie: Aktualności

Przypominamy

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

w związku z przedłużonym do 3 stycznia 2021 r. zawieszeniem zajęć stacjonarnych, przedstawiam poniżej zasady funkcjonowania szkoły w tym okresie.

ZMIANY

Od 30 listopada br. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

BEZ ZMIAN

 1. Dyrektor szkoły w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym Librus informuje o zamieszczeniu w wiadomościach zmian organizacji nauki zdalnej, które na bieżąco przesyła do nauczycieli, rodziców i uczniów.
 2. Dla uczniów klas maturalnych, w tym uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nadal prowadzone będą w szkole konsultacje w grupach do 5 osób.
 3. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą prowadzone zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 5. Organizacja lekcji jak podczas nauczania na odległość.

W menu górnym w zakładce „COVID-19 Procedury” zamieszczone są „Procedury ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie”, w których znajdują się informacje dotyczące:

 • Organizacji pracy szkoły w zakresie warunków sanitarnych;
 • Organizacji pracy szkoły w zakresie dydaktyki;
 • Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną w trakcie zdalnego nauczania;
 • Funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/pracownika szkoły.

Z wyrazami szacunku
Barbara Ciecierska dyrektor szkoły

Kategorie: Aktualności

Kształcenie branżowe – po rozmowie z uczniami

Uczniowie, kształcąc się w systemie trzyletnim i wybierając różne zawody: mechanik pojazdów samochodowych, rolnik, sprzedawca, stolarz, starają się i chcą spełniać swoje marzenia związane z dalszym kształceniem i miejscem na rynku pracy.

Dziś problemem nie jest bezrobocie, ale dostosowanie kwalifikacji do rynku pracy. I w tym kontekście było wprowadzono obowiązkowe egzaminy zawodowe. Różnorodność zawodów jest właśnie tą możliwością ułatwiającą rozwój ucznia i pomagającą znaleźć swoje miejsce w dzisiejszym świecie. W rozmowie z uczniami podkreślają oni trafność decyzji o dobrym wyborze szkoły, jak i zawodu, wskazując jednocześnie na chęć i obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego, mając świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Natomiast szkoła ma pełną satysfakcję z włożonej pracy i efektów kształcenia, i będzie zmotywowana do podnoszenia jakości pracy.

Tutaj, oprócz kadry kierowniczej, uczniowie klasy zwracają szczególną uwagę na pomoc i doświadczenie doradcy zawodowego. Jego zaangażowanie i wiedza są ważnym elementem na drodze kształcenia młodocianych pracowników, przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie wiedzą, że dobra znajomość zawodu, wiedza i umiejętności znajdą zapotrzebowanie u przyszłych pracodawców.

Uczniowie podkreślają, chociaż są na początku swojej nauki zawodu rolę pracodawców, swoich relacji z nimi, podkreślają doświadczenie i wiedzę, która stanowi nieodzowny element kształcenia w zawodzie. Choć warunki nauki zostały ograniczone pandemią, jednoznacznie podkreślają, że najważniejszym elementem w kształceniu zawodowym jest bezpośrednia relacja uczeń-pracodawca i tego elementu bardzo im brakowało w ostatnim czasie.

Bardzo często w rozmowie z wychowawcą uczniowie podkreślali trafność wyboru zawodu, w szczególności tzw. ścieżkę zawodową, po której uczeń będzie miał dużą szansę zatrudnienia. Uczniowie klasy mają świadomość, że pracodawcy potrzebują fachowców w swojej branży i coraz bardziej są świadomi swojego wyboru i możliwości, jakie daje im kształcenie branżowe w naszej szkole.

klasa IC Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z wychowawcą,
panem Maciejem Żołnierzowem

Kategorie: Aktualności

“Nobliści Polscy” – zaproszenie

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie nosi zaszczytne imię Noblistów Polskich. Taki patronat zobowiązuje i skłania do działań popularyzujących dokonania i budujących wśród młodszych pokoleń rodaków prestiż polskich laureatów Nagrody Nobla.

XIX Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy” organizatorzy postanowili przeprowadzić w formie zdalnej. Tracimy wiele, bo nasza impreza miała wielkie walory integracyjne i panująca podczas zmagań atmosfera była jej niewątpliwym atutem, ale jesteśmy przekonani, że formuła zdalnej rywalizacji wzbudzi nie mniejsze emocje. Jesteśmy pełni nadziei, że podejmiecie Państwo wyzwanie również i w tym roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zmaganiach i życzymy, aby Państwa udziałem stał się „Pierwszy Szczebel do Nobla” – Grand Prix Międzyszkolnego Konkursu ,,Nobliści Polscy’’.

REGULAMIN KONKURSU


 1. Konkurs jest kierowany uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
 2. Konkurs odbywa się zdalnie.
 3. Każda biorąca udział w Konkursie szkoła do 4 grudnia 2020 r. zgłasza reprezentację składającą się z trzech osób oraz pracę konkursową. Zgłoszenia, z podaniem nazwy szkoły, składu reprezentacji i nazwiska opiekuna, oraz prace konkursowe, należy przesłać elektronicznie na adres: sekretariatch@vp.pl
 4. W dniu 10 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie: Irena Rękawiecka-Sadowska, Anna Lewicka, Maria Mińska, Stefan Szemlij i Tomasz Wacław Jabłecki.

OPIS KONKURSU


 • Konkurs ma formę prezentacji multimedialnej, której w roku 2020 przyświeca hasło:
  „Trudne drogi…” – Nobliści Polscy i ich edukacja
 • Prezentację przygotowują 3 osoby reprezentujące szkołę;
 • Wyboru postaci Noblistów Polskich do prezentacji dokonują uczestnicy;
 • Liczbę slajdów w prezentacji ogranicza się do maksimum 50;
 • Jury przyznaje punkty konkursowe, biorąc pod uwagę:
  • wnikliwość poszukiwań,
  • trafność zaprezentowanych informacji w odniesieniu do hasła,
  • walory popularyzatorskie prezentacji,
  • oryginalność i atrakcyjność formy prezentacji, w tym wykorzystanie rozmaitych multimediów;
 • Prezentację należy przygotować w programie Power Point i zapisać ją jako plik wideo mp4. Jest to możliwe bezpośrednio z poziomu Power Pointa;
 • Zwycięzcy Konkursu otrzymają statuetkę „Pierwszy Szczebel do Nobla”. Zostaną także ufundowane nagrody książkowe.

USTALENIA KOŃCOWE


 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom pełną informację o Konkursie i przestrzeganie zasad regulaminu, powołują jury, nadzorują ocenę, przygotowują nagrody.
 2. W sprawach spornych ostateczne decyzje podejmuje jury.

Dla zachęty obejrzyjcie, jak nasze młode wykonawczynie recytują wiersze patronki szkoły – Wisławy Szymborskiej.

Kategorie: Aktualności, Konkursy

BEZPIECZNA EDUKACJA

Dnia 9 listopada br. Pani Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński i Pan Paweł Szuber – Wicestarosta Choszczeński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elżbiety Rybka – Markiewicz, podpisali umowę o powierzenie grantu na realizację programu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

Całkowita wartość projektu wynosi 140 312,61 zł. W ramach grantu można ponosić koszty zakupu środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz innych wydatków związanych z walką z COVID-19, wymaganych przepisami prawa  na potrzeby prowadzonych przez JST: żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 4 szkoły/placówki, tj.:

1). Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie (I Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1);

2). Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2);

3). Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Suliszewie (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Przyspasabiająca do Pracy);

4). Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku (Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy).

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

Narodowe Święto Niepodległości 2020

11 listopada 2020 r. mija 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku obchodzimy rocznicę szczególnie wyjątkowo ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z trwającą epidemią COVID- 19. Niecodzienna sytuacja wymaga wyjątkowych sposobów uczczenia jednego z najważniejszych świąt państwowych.

Jednym z symboli niepodległości kraju jest hymn narodowy. Adam Mickiewicz stwierdził: “Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo…”

Zespół Szkół Nr 2 włączył się w rozpoczętą przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży w roku 2018 akcję. O godzinie 11.11 pani dyrektor Barbara Ciecierska, pani wicedyrektor Jolanta Pluta oraz wszyscy obecni w szkole nauczyciele, uczniowie, pracownicy, a także obecni przed komunikatorami odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”, w ten symboliczny sposób upamiętniając rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przypomnijmy, że 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, cieszący się ogromnym poparciem wśród Polaków, autorytetem wśród żołnierzy, otrzymał z rąk Rady Regencyjnej, zależnego od zaborców organu, władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich. Niezależne dowództwo nad polskim wojskiem stało się atrybutem odradzającej się polskiej suwerenności. Trzy dni później otrzymał władzę cywilną. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. było wynikiem sprzyjających okoliczności politycznych, działalności Polaków poza granicami kraju, czego efektem był program pokojowy zaprezentowany przez prezydenta USA T.W. Wilsona, w którym zaprojektowano konieczność utworzenia państwa polskiego. Polska zawdzięczała także niepodległość Polakom działającym wewnątrz kraju, z determinacją walczącym o powrót swojej ojczyzny na mapę Europy. Reprezentowali oni odmienne poglądy polityczne, często bardzo różniąc się od siebie w prezentowanych pomysłach na kształt społeczny i polityczny Polski. Mimo różnic, wspólnym mianownikiem łączącym Polaków była wolna, suwerenna, niepodległa Polska. Niech to nas także połączy w 2020 r. Pamiętajmy o tym, wywieszając biało-czerwoną flagę w dniu 11 listopada.

Beata Zgorzelska

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne