Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
pochmurno
28°C

Historia szkoły

W 1963 r. Minister Oświaty i Wychowania wydał zarządzenie, które otwierało w Choszcznie Zasadniczą Szkołę Zawodową. Zarządzenie z dnia 28 czerwca 1963 r. nr SZ1-11/75/63 brzmiało: “Otwieram Zasadniczą Szkołę Zawodową w Choszcznie o trzyletnim okresie nauki. Organizacja szkoły opiera się na Statucie stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dnia 8 kwietnia 1952 r. nr II Z-1313/52 w sprawie organizacji zasadniczych szkół zawodowych zmienionego zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 30 czerwca 1959 r. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 8 poz.103. Zarządzenie obowiązuje od 1 września 1963 r.”

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1963 r. Od tego momentu młodzież, która kształciła się w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Szkole Podstawowej oraz w Szkole Wieczorowej dla Pracujących przy Liceum Ogólnokształcącym, mogła uczyć się w budynku przy ul. Kopernika 1. Organizatorem szkoły i jej pierwszym dyrektorem został mgr Mieczysław Czajkowski. Jednocześnie przystąpiono do organizacji warsztatów szkolnych. Znalazły one swoją siedzibę w pomieszczeniu po przedsiębiorstwie Rejonu Dróg Publicznych przy ul. Kościuszki. Pierwszym kierownikiem warsztatów został Władysław Kuwak. Warsztaty współpracowały z zakładami pracy: Państwową Wytwórnią Radiatorów Żeliwnych, a później także z Przedsiębiorstwem Budownictwa Rolnego, Koszalińskimi Zakładami Maszyn Lampowych i Zakładami Mechaniczno – Precyzyjnymi “Błonie” koło Warszawy. Współpracowały także z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Tucholi.

Szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, czytelni i świetlicy. Na sale lekcyjne przystosowano pomieszczenia biurowe. Mimo problemów lokalowych otwierano nowe kierunki kształcenia. Powiększyła się kadra pedagogiczna, rosła liczba uczniów. W 1964 r. wybudowano boisko szkolne i świetlicę. W 1969 r. otwarto szkolną czytelnię, a w 1971 r. wybudowano salę gimnastyczną z szatniami dla dziewcząt i chłopców.

W 1981 r. nowym dyrektorem został mgr Aleksander Trofimczyk, który rozpoczął starania o budowę szkoły, ponieważ stary budynek przy ul. Kopernika nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. Naczelnik Miasta i Gminy, Tadeusz Puczyński, przedstawił plan zagospodarowania Choszczna. Na planie zlokalizowano także szkołę przy ul. Polnej. Z powodu braku wystarczających funduszy prace budowlane przedłużały się. W 1988 r. z okazji 25. rocznicy istnienia szkoły, placówka otrzymała sztandar. Wręczenie sztandaru odbyło się podczas uroczystej gali w Choszczeńskim Domu Kultury. Po odejściu Aleksandra Trofimczyka na emeryturę, dyrektorem został mgr Henryk Tyburczy. Dyrektor kontynuował działania zmierzające do rozpoczęcia budowy szkoły, tym bardziej, że Państwowa Inspekcja Pracy wydała zakaz nauczania w starym budynku. Zakaz ten cofnięto, co nie oznaczało, że warunki pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz uczniów uległy poprawie.

W nocy z 14 na 15 stycznia 1995 r. wybuchł pożar. Spaliła się środkowa część baraku: gabinet dyrektora szkoły, sekretariat, księgowość, biblioteka, pokój nauczycielski, 3 sale lekcyjne. Od tej pory zajęcia lekcyjne przez II półrocze roku szkolnego 1994/1995 odbywały się w pomieszczeniach udostępnianych przez instytucje miasta: Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Internat Zespołu Szkół, w salach Ligi Obrony Kraju, salce katechetycznej parafii Błogosławionej Jadwigi. Zajęcia odbywały się także w pomieszczeniach, które ocalały po pożarze i w warsztatach szkolnych. Nowy budynek dydaktyczny oddano we wrześniu 1995 r. Pierwsze zajęcia w szkole przy ul. Polnej 5 odbyły się 18 września 1995 r. Cały czas odczuwalny był brak sali gimnastycznej. Uczniowie uczęszczali na zajęcia wychowania fizycznego do sali przy ul. Kopernika.

W 1997 r. nowym dyrektorem szkoły został mgr Stefan Szemlij. Jedną z wyjątkowych chwil w historii szkoły było nadanie jej imienia. Wybór padł na Noblistów Polskich. W uzasadnieniu podkreślono wkład Polaków nagrodzonych tą cenną i zaszczytną nagrodą w naukę, kulturę i pokojowe współistnienie narodów. Na uwagę zasługuje również fakt, że wydarzenie to miało miejsce w pierwszym roku istnienia Powiatu Choszczeńskiego.

Uchwała nadająca szkole imię brzmiała: “Na podstawie uchwały Nr V/47/99 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych w Choszcznie nadano imię Noblistów Polskich”. Odpowiedni akt wręczono 2 czerwca 1999 r. wraz z nowym sztandarem.

“Nobliści” przyciągnęli spore grono uczniów chcących kształcić się w murach szkoły o tak zaszczytnym imieniu. Otwierano nowe kierunki kształcenia. Nadal funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące, Liceum Techniczne, Liceum Zawodowe o specjalności: mechanik naprawy maszyn i urządzeń, sprzedawca-magazynier, administracyjno–biurowe i kelner‑bufetowy, Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

W 2002 r. miało miejsce kolejne w historii szkoły doniosłe wydarzenie. Na podstawie uchwały XXVI/164/2002 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 lutego 2002 r. dokonano zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.

W 2007 r. dyrektorem szkoły został mgr Wiesław Włudarski. Głównym problemem szkoły był cały czas brak hali sportowej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w siłowni mieszczącej się w piwnicy głównego budynku dydaktycznego, w zaadaptowanej do zajęć gimnastycznych sali 215, zwanej popularnie aulą, oraz na boiskach do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej za budynkiem szkoły. Latem nie stwarzało to problemów. Jednak przy jesiennej pogodzie i zimowych mrozach prowadzenie zajęć wychowania fizycznego równocześnie w kilku klasach stawało się dużym problemem i wyzwaniem dla nauczycieli wychowania fizycznego. Staraniem kolejnych dyrektorów szkoły i dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym władz samorządowych, rozpoczęto budowę nowoczesnej hali widowiskowo–sportowej.

Odpowiednią uchwałę podjęto w 2006r.:
“Uchwała nr 480/06 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 25.04.06r. w sprawie: wyrażenia Zespołowi Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zgody na budowę hali sportowej.
§1. Wyraża się zgodę Zespołowi Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie na budowę hali sportowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, na działce nr 175/5 o powierzchni 3,7835ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Choszczno obszar wiejski, obrębie Pakość.”

Halę sportową, którą zbudowała firma Wabud, oddano do użytku w roku 2010, a pierwsza studniówka odbyła się 15 stycznia 2011 r.

Od 2012 r. szkołą kieruje mgr Barbara Ciecierska. Dyrektor szkoły podejmuje starania o wzbogacenie i zmodernizowanie bazy dydaktycznej szkoły. Otwarte zostały pracownie: Technikum Budowlanego, Technikum Handlowego, laboratoria językowe, doposażone zostały klasopracownie w rzutniki multimedialne i tablice interaktywne, otwarta została sala fitness. Dzięki staraniom kierownictwa szkoła otrzymała upoważnienie od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik geodeta, technik ochrony środowiska, technik handlowiec, technik budownictwa oraz ślusarz. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami w powiecie i województwie. Od 2004 r. rozwijana jest współpraca polsko–niemiecka. Szkoła bierze udział w działaniach związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W związku z reformą oświatową w roku szkolnym 2017/2018 dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 przemianowano na Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2.

Dzięki staraniom i kreatywności kolejnych dyrektorów szkoła pokonywała kolejne przeszkody, rozwijając swoją działalność, wzbogacając ofertę edukacyjną i modernizując zaplecze dydaktyczne. Zespół Szkół Nr 2 na stałe wpisał się w krajobraz instytucji miasta Choszczna i Powiatu Choszczeńskiego. Od baraku w 1963 r., po nowy budynek szkoły w 1995 r.; od sal lekcyjnych wyposażonych jedynie w stoliki i krzesła w 1995 r., po sale wyposażone w nowoczesny sprzęt w 2018 r. – tak na przestrzeni 55 lat zmieniała się szkoła, która, korzystając z doświadczenia pokoleń, buduje fundamenty nowoczesnej i otwartej instytucji.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.