Logo Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów polskich w Choszcznie