browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: TG

„Najlepsza klasa” i „Najlepszy w zawodzie”

Jednym z działań przewidzianych w ramach partnerskiego projektu pt. „Najlepszy w zawodzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego było zorganizowanie konkursów pn. „Najlepsza klasa” i „Najlepszy w zawodzie”. Powyższe konkursy adresowane były do 53 szkół i 3070 uczniów zaangażowanych w realizację projektu. Celem ww. przedsięwzięć było wyłonienie klasy … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Najlepszy w zawodzie Tags: , ,

Święto Szkoły służy promocji

Przyjmując 15 lat temu imię Noblistów Polskich, zobowiązaliśmy się do pielęgnowania dorobku patronów. Co roku 02 czerwca organizujemy Święto Szkoły, które jest okazją do zjednoczenia społeczności szkolnej wokół uniwersalnych wartości przyświecających naszej pracy. To jednak nie wszystko. Chcemy te wartości promować w środowisku lokalnym. Tak właśnie pojmujemy promocję. 15 lat uczymy się, jak angażować naszych uczniów do współtworzenia wizerunku szkoły. Jesteśmy przekonani, że osiągnęliśmy sukces, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Sport, Uroczystości szkolne Tags: , , , ,

Stary egzamin zawodowy – harmonogram

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  I. Część pisemna – 23 czerwca 2014r. (poniedziałek) godz. 12.00 Technikum Budowlane – sala 132 Technikum Handlowe – sala 132 Technikum Ochrony Środowiska – sala 140 Technikum Geodezyjne – sala 140 ZSZ – ślusarz – sala 133 ZSZ – kucharz małej gastronomii – sala 133 ZSZ – mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe Tags: , , ,

Nowy egzamin zawodowy – technik geodeta

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geodeta. Nazwa i oznaczenie kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów B.34. 09 czerwca 2014 I zmiana – godzina rozpoczęcia: 8.00 1. Gajowski Tomasz Kamil 2. Rembiałkowski Jakub 3. Szydłowski Mateusz Roman 4. Chamernik  Agnieszka III zmiana – godzina rozpoczęcia: 16.00 1. Szymanek Wojciech 2. Owczarek Kornelia … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe Tags:

Młodzi głosują 2014

Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadza akcję “Młodzi głosują” już od roku 1995. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w młodzieżowych wyborach do Parlamentu Europejskiego urodzili się później. Z tego faktu wynika prosty wniosek – wszyscy, którzy oddali głosy, mają przed sobą bardzo długą drogę do tego, by ich decyzje opierały się na rzetelnej wiedzy o programach poszczególnych ugrupowań. Tymczasem obserwujemy, jak politycy mamią młodych ludzi za pomocą upichconych … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna Tags: , , , ,

W terenie

W dniach 14 i 15 maja klasy IITB, IITG, IITH oraz IITOŚ realizowały zajęcia terenowe z hydrografii. Zajęcia odbywały się w Choszcznie na rzece Stobnicy. Uczniowie mieli za zadanie zbadać wielkość przepływu rzeki. Zajęcia dotyczyły w szczególności pomiarów prędkości rzeki, jej szerokości oraz głębokości w kilku odcinkach pomiarowych. Następnie uczniowie opracowywali zabrane dane w postaci wykresów hydrologicznych. Zajęcia bardzo się uczniom podobały. Mieli oni możliwość w sposób … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Wycieczki Tags: , , ,

Oferta edukacyjna 2014/2015

Podanie o przyjęcie do szkoły oraz inne dokumenty można pobrać w menu górnym w zakładce “Rekrutacja”

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja Tags: , , , ,

Pożegnanie klas maturalnych 2014

25.04.2014 r. żegnaliśmy naszych maturzystów. W roku szkolnym 2013/2014 mury szkoły opuściło 68 absolwentów klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Budowlanego, Technikum Geodezyjnego i Technikum Ochrony Środowiska. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze samorządowe, które najlepszym absolwentom przyznały nagrody. W imieniu samorządowców głos zabrał Starosta Choszczeński, pan Lesław Śliżewski. Za wieloletnią, dobrą współpracę z Zespołem Szkół Nr im. Noblistów Polskich w Choszcznie chcielibyśmy Staroście serdecznie podziękować. … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne Tags: , , ,

Już niedługo uprawnienia

W roku szkolnym 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Szczecinie rozpoczął realizację projektu „ Nowoczesna Szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji”. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich beneficjentami projektu jest 15 uczniów i 3 uczennice z techników i szkół zawodowych. Celem projektu jest zwiększenie … Continue reading »

Kategorie: Aktualności Tags: , , ,

Zamiana ról po raz kolejny…

W ramach konkursu „Ucz się od ucznia”, do którego w tym roku przystąpiła młodzież z naszej szkoły, odbyły się kolejne zajęcia edukacyjno – dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli. O poprzednich zajęciach już pisaliśmy na naszej stronie. Głównym celem projektu jest aktywizacja środowiska uczniów oraz grona pedagogicznego w kierunku organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz popularyzacja wiedzy z zakresu nowinek technicznych, mogących znaleźć efektywne wykorzystanie w procesie nauczania, zarówno wśród kadry pedagogicznej, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tags: , ,