browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podręczniki

Wykaz podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2023/2024:

 

Szkolny zestaw programów nauczania w ZS Nr 2 w Choszcznie 2023-2024

Szkolny wykaz podręczników w ZS Nr 2 w Choszcznie 2023-2024