browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne


Zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie 2023-2024 (pobierz)

 


Wniosek o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie do szkoły – wersja elektroniczna (wypełnij i wydrukuj)

 


Umowa wstępna z pracodawcą

(Dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia) 

Umowa wstępna z pracodawcą 2023/2024

 


Skierowania na badania lekarskie

(Dotyczy kandydatów do klas technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  w zawodach kształconych  w warsztatach szkolnych:  mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator  obrabiarek skrawających, ślusarz) 

Skierowanie na badania lekarskie – TECHNIK HANDLOWIEC

Skierowanie na badania lekarskie – TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Skierowanie na badania lekarskie – zawody kształcone w warsztatach szkolnych

 


Pracodawcy, którzy współpracują ze szkołą

(Dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia)