browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne


Zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji 2021/2022

 


Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły 2021/2022

 


Umowa wstępna z pracodawcą

(Dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia) 

Umowa wstępna z pracodawcą 2021/2022

 


Skierowania na badania lekarskie

(Dotyczy kandydatów do klas technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  w zawodach kształconych  w warsztatach szkolnych:  mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator  obrabiarek skrawających, ślusarz) 

Skierowanie na badanie lekarskie – Technikum Handlowe

Skierowanie na badanie lekarskie – Technikum Ochrony Środowiska

Skierowanie na badanie lekarskie – zawody kształcone w warsztatach szkolnych

 


Pracodawcy, którzy współpracują ze szkołą

(Dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia)