Narodowe Święto Niepodległości 2020

11 listopada 2020 r. mija 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku obchodzimy rocznicę szczególnie wyjątkowo ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z trwającą epidemią COVID- 19. Niecodzienna sytuacja wymaga wyjątkowych sposobów uczczenia jednego z najważniejszych świąt państwowych.

Jednym z symboli niepodległości kraju jest hymn narodowy. Adam Mickiewicz stwierdził: “Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo…”

Zespół Szkół Nr 2 włączył się w rozpoczętą przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży w roku 2018 akcję. O godzinie 11.11 pani dyrektor Barbara Ciecierska, pani wicedyrektor Jolanta Pluta oraz wszyscy obecni w szkole nauczyciele, uczniowie, pracownicy, a także obecni przed komunikatorami odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”, w ten symboliczny sposób upamiętniając rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przypomnijmy, że 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, cieszący się ogromnym poparciem wśród Polaków, autorytetem wśród żołnierzy, otrzymał z rąk Rady Regencyjnej, zależnego od zaborców organu, władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich. Niezależne dowództwo nad polskim wojskiem stało się atrybutem odradzającej się polskiej suwerenności. Trzy dni później otrzymał władzę cywilną. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. było wynikiem sprzyjających okoliczności politycznych, działalności Polaków poza granicami kraju, czego efektem był program pokojowy zaprezentowany przez prezydenta USA T.W. Wilsona, w którym zaprojektowano konieczność utworzenia państwa polskiego. Polska zawdzięczała także niepodległość Polakom działającym wewnątrz kraju, z determinacją walczącym o powrót swojej ojczyzny na mapę Europy. Reprezentowali oni odmienne poglądy polityczne, często bardzo różniąc się od siebie w prezentowanych pomysłach na kształt społeczny i polityczny Polski. Mimo różnic, wspólnym mianownikiem łączącym Polaków była wolna, suwerenna, niepodległa Polska. Niech to nas także połączy w 2020 r. Pamiętajmy o tym, wywieszając biało-czerwoną flagę w dniu 11 listopada.

Beata Zgorzelska

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Szkolny konkurs o Józefie Piłsudskim

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości 9. listopada 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs o Józefie Piłsudskim. To czołowa postać odradzającej się państwowości polskiej, Brygadier, Marszałek, Naczelnik Państwa, jeden z Ojców Niepodległości, także mąż stanu, patriota, polityk, żołnierz. Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek.

Z jego bogatą biografią postanowili zmierzyć się uczniowie naszej szkoły. Do konkursu zgłosili się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

W sytuacji pracy zdalnej uczniowie rozwiązywali test w formie on – line. Uczestnicy odpowiadali na pytania w formie zamkniętej, ale także udzielali odpowiedzi w formie otwartej. Uczniowie musieli wykazać się znajomością nie tylko faktów z życia politycznego Piłsudskiego, ale także z jego życia prywatnego.

Oto wyniki:

 • I miejsce Magdalena Sokół, klasa IILO, 33 punkty na 35;
 • II miejsce Gracjan Rodykow, klasa IIILO, 29/35;
 • III miejsce Joanna Florczak, klasa ITH, 28/35
  Oskar Kurpiński, klasa IVTOŚ, 28/35
  Paulina Tałałaj, klasa IIB BSISt, 28/35

Gratulujemy!

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Starostwo Powiatowe informuje

Kategorie: Aktualności

Akademia Morska zaprasza

Akademia Morska w Szczecinie organizuje wspólnie z Urzędem Marszałkowskim konkurs. Do wygrania nagrody nie tylko rzeczowe – można uzyskać także wirtualny indeks Rektora AMS.

Link do konkursu znajduje się w poniższym linku:

https://www.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/konkurs-mewy-masz-pomys-na-rozwoj-morskiej-energetyki-wiatrowej/ 

Bronisław Mielczarek

 

 

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty

Strefa czerwona – zmiany w funkcjonowaniu szkoły

Od 24 października 2020 r. na terenie całego kraju obowiązuje strefa czerwona.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wchodzą nowe zasady funkcjonowania szkół, które obowiązują do niedzieli 8 listopada 2020 r.

W związku z powyższym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w procedurze ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19 zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia.

Zasady pracy szkoły w strefie czerwonej nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymali w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

 1. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
 2. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą prowadzone zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 4. Organizacja lekcji jak podczas nauczania na odległość.

W menu górnym w zakładce “COVID-19 Procedury”  zamieszczamy aktualne procedury ochrony przed COVID-19.

Kategorie: Aktualności

O nowym Centrum HTEC

Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas i Abplanalp już otwarte! W dniu 17 września 2020 r. w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas HTEC.

Program HTEC – Centrów Edukacji Technicznej Haas.

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych pracowników w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcie do szkół branżowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Dodatkowym celem programu jest równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Firma Abplanalp jako wyłączny dystrybutor w Polsce amerykańskiej firmy Haas, jednego z największych producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem na świecie, wspiera te działania poprzez:

 • pomoc w tworzeniu nowoczesnych pracowni do nauki zawodu;
 • pomoc w podnoszeniu wiedzy przez uczniów i nauczycieli poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń dla uczniów i kadry nauczycielskiej uczącej na obrabiarkach CNC w zakresie programowania i obsługi obrabiarek;
 • pomoc w budowaniu bliższych relacji z regionalnymi firmami posiadającymi obrabiarki Haas.

Na terenie warsztatów szkolnych ZS Nr 2 w istniejącym centrum HTEC organizuje się cyklicznie różne spotkania typu warsztaty technologiczne, pokazy dla lokalnych przedsiębiorców z udziałem uczniów w zakresie programowania i obsługi obrabiarek do obróbki skrawaniem.

Uczniowie naszej szkoły, po ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas, mogą uzyskać tytuł „CERTYFIKOWANY OPERATOR CNC”, co oczywiście otwiera im drogę do bardzo dobrej i wysoko płatnej pracy w przemyśle.

Wszystkie te działania budują wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Marek Sznitowski

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Nasze kontakty Tags:

Europejski Dzień Języków 2020

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH

„Z językiem, wszędzie jesteś w domu”

                                                         Edward de Waal

W tradycję naszej Szkoły na stałe wpisało się święto obchodzone corocznie 26 września – Europejski Dzień Języków oraz szkolny konkurs przygotowany z tej okazji. W tym roku hasłem naszego świętowania stała się różnorodność językowa jako narzędzie dla osiągnięcia większego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. Różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

W pierwszej konkurencji – quizie językowym przygotowanym przez Polonistów, Anglistów i Germanistów wzięły udział wszystkie klasy wspomagane przez ich Wychowawców. Do drugiego etapu przeszły klasy, które najlepiej rozwiązały test: IILOA, IIILOA, IITH, ITOŚ oraz IIA. Zadaniem do wykonania dla tych klas w następnym etapie była prezentacja multimedialna pod tytułem „Ten język jest najpiękniejszy…” Najciekawszą, najbardziej kreatywną prezentację w duchu różnorodności językowej wykonali przedstawiciele klasy ITOŚ, którzy pięknym słowem i obrazem udowodnili, że w każdym języku jest piękno! Gratulacje dla Wychowawcy, Pani Edyty Kondeli i jej klasy zostały przekazane przez Panią Dyrektor Barbarę Ciecierską na apelu 12 października 2020.

Małgorzata Brzustowicz

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Uroczystości szkolne

Nauczanie hybrydowe – zmiany w funkcjonowaniu szkoły w strefie żółtej

Od soboty, 17 października 2020 r., w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej, w tym w szkołach ponadpodstawowych, natomiast od 19 października prowadzony jest hybrydowy tryb nauczania.

W związku z powyższym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie od poniedziałku uczniowie przeszli na system mieszany (hybrydowy). Oznacza to, że połowa uczniów uczestniczy w zajęciach stacjonarnie w szkole, a dla pozostałych uczniów organizowana jest nauka zdalna.

Zasady pracy szkoły w okresie kształcenia hybrydowego nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymali w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

 1. Zajęcia praktyczne u pracodawców i w warsztatach szkolnych odbywają się tylko stacjonarnie.
 2. Lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane naprzemiennie tzn. w jednym tygodniu uczniowie uczęszczają do szkoły, a w kolejnym biorą udział w nauczaniu zdalnym.
 3. Kształcenie zdalne będzie odbywać się zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 4. Organizacja lekcji jak podczas nauczania na odległość.

Harmonogram nauczania hybrydowego został zamieszczony na tablicach w pokoju nauczycielskim i w holu szkoły.

Kategorie: Aktualności

Wizyta przedstawicieli Akademii Morskiej w Szczecinie

W dniu 12 października 2020 r.,  odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie. Wydział Mechaniki reprezentował Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Marcin Szczepanek, Wydział Nawigacji – dr Piotr Medyna, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu – mgr inż. Izabela Kamińska, natomiast Dział Promocji – mgr Rafał Zaweracz. W ramach zaprezentowania oferty edukacyjnej oraz promocji niezwykle atrakcyjnych kierunków, w których kształci swoich studentów Akademia, goście spotkali się z młodzieżą klas IVTOŚ, IVTH, IIILOa oraz IIITH. Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem, a przystojni panowie w marynarskich mundurach skupiali na sobie szczególną uwagę – głównie tej żeńskiej grupy naszej młodzieży.

Doradca zawodowy

Bronisław Mielczarek

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Z Dniem Edukacji Narodowej wszyscy w szkołach czujemy się mocniejsi,
przywołujemy same dobre chwile, życzymy sobie ich więcej.
Na usta przychodzą nam słowa o misji i poświęceniu,
a wszystkie one są przecież stuprocentowo prawdziwe.
Pamiętajmy jednak, żeby każdy kolejny dzień w szkole
był ważny, piękny, szlachetny i doniosły,
bo młode pokolenie oczekuje od nauczycieli, by tacy właśnie byli:
mądrzy, szlachetni i godni zapamiętania.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, a także rodzicom i uczniom
życzymy, by codzienność szkolna, tak trudna w niebezpiecznym czasie pandemii,
była znośna, była twórcza, stała się jednym z najpiękniejszych wspomnień.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Kategorie: Aktualności