Komunikat

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wchodzą nowe zasady funkcjonowania szkoły, które obowiązują do niedzieli 25 kwietnia br.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

 1. Młodociani pracownicy klas I i II branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
 2. Uczniowie III klas branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Bez zmian:

 1. Dla uczniów klas maturalnych nadal prowadzone będą w szkole konsultacje w grupach do 5 osób. Harmonogram konsultacji zostanie przesłany do nauczycieli, uczniów i rodziców w osobnej wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
 2. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Lekcje będą prowadzone zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Z poważaniem
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Kategorie: Aktualności

Filmy o Technikum Nr 2

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na rok 2021/2022 w Technikum Nr 2 w zawodach technik handlowiec i technik ochrony środowiska:

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja Tags: ,

Prezentacja o szkole 2021

Rozpoczynamy cykl prezentacji oferty kształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie na rok 2021/2022. Na początek zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału o szkole.

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja Tags: , ,

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Został on ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dla upamiętnienia rocznicy jej powstania w 1948 roku. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. W Polsce w tym samym dniu obchodzimy także Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Każdego roku ogłaszane jest nowe hasło oraz temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia.

Hasło przewodnie na 2021 rok:

Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof!

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne!

 

Tematem przewodnim jest:

Budowanie  sprawiedliwszego i  zdrowszego  świata dla wszystkich”

 

Zdrowie człowieka to wartość największa. Zarówno w poprzednim roku, jak i w roku bieżącym, Światowy Dzień Zdrowia staje się szczególną okazją do refleksji na ten temat. W obliczu walki z szerzącą się na świecie pandemią COVID-19, to doskonały moment na przypomnienie światowym liderom, że każdy powinien mieć dostęp do opieki zdrowotnej – jest to podstawowe i niezbywalne prawo każdego człowieka. Działania zmierzające do powyższego celu każdy z nas może podejmować w swoim otoczeniu, poprzez promocję zdrowego stylu życia, zachęcanie do badań profilaktycznych i dbania o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

                                                                                                         Lidia Michalska 

Kategorie: Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę zdrowych i radosnych spotkań w gronie najbliższych, wewnętrznego spokoju oraz pogody ducha.

Niech ten wyjątkowy czas będzie wypełniony nadzieją i miłością. Niech przyniesie zrozumienie i wzajemną życzliwość.

Serdecznie pozdrawiam
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Kategorie: Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia 2021

Dzień 7 kwietnia to data ważna – Światowy Dzień Zdrowia – święto szczególne, obchodzone corocznie od 1950 roku w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie, dlatego każdy rok poświęcony jest tematycznie wybranemu zdrowotnemu hasłu przewodniemu. Wszystkie hasła zdają się być ciągle aktualne: w 2020 myślą przewodnią było wspieranie pielęgniarek i położnych. Szczególnego wymiaru nabiera to święto w trudnych czasach epidemii COVID-19 – w 2021 roku:

Budując sprawiedliwszy, zdrowszy świat! (Building a fairer, healthier world!)

Niestety, o zdrowiu często myślimy, gdy dopada nas choroba. Światowy Dzień Zdrowia jest więc najlepszą okazją do tego, by zadbać o własny organizm. Olga Tokarczuk – Noblistka – patronka naszej szkoły, z właściwą sobie przenikliwością i znajomością natury ludzkiej napisała: Zdrowie jest stanem niepewnym i nie wróży nic dobrego. Lepiej jest być sobie spokojnie chorym, wtedy przynajmniej wiemy, na co umrzemy. Być niecierpliwym to znaczy nigdy nie żyć naprawdę, a być zawsze w przyszłości, w tym co się wydarzy, ale czego przecież jeszcze nie ma.

Cierpliwości i spokoju nam brakuje w tych niespokojnych czasach, ale ciągle wiele możemy zrobić, aby poprawić nasz dobrostan psychiczny i fizyczny. Dbajmy o siebie i innych, niech nasze codzienne pożywienie będzie dla nas lekarstwem, pracujmy nad dobrymi relacjami z ludźmi, którzy nas otaczają, nie dajmy się stresowi i nie denerwujmy się niepotrzebnie, bo według amerykańskiego Noblisty Ernesta Hemingwaya – denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych. Pracujmy nad swoimi pozytywnymi emocjami, bądźmy pełni tolerancji, akceptacji i zrozumienia wobec otaczającego nas świata, bądźmy cierpliwi i uważni! Stańmy się bezpieczni dla innych.

Wszystkim chroniącym nasze zdrowie i ryzykujących swoje, w szpitalach, przychodniach, karetkach pogotowia życzymy spokoju, wytrwałości i spełnienia się w pełnej ofiarności i poświęcenia służbie.

BUDUJMY SPRAWIEDLIWSZY, ZDROWSZY ŚWIAT!

Przesłanie Światowego Dnia Zdrowia w 2021 roku.

klasa IITOŚ wraz z wychowawczynią, panią Małgorzatą Brzustowicz

Kategorie: Aktualności

Uwaga! Obostrzenia w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wchodzą nowe zasady funkcjonowania szkoły, które obowiązują do niedzieli 11 kwietnia br.

Zasady pracy szkoły nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymali w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

 1. Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Bez zmian:

 1. Dyrektor szkoły przekazuje w ogłoszeniach i wiadomościach dziennika elektronicznego Librus nauczycielom, uczniom i rodzicom, zgodnie z wytycznymi przepisów prawa, aktualizację wewnętrznych procedur dotyczących sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
 2. Z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną zdalnie prowadzone będą:
  • lekcje zgodnie z tygodniowym planem,
  • zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej według ustalonego harmonogramu.
 1. Dla uczniów klas maturalnych nadal realizowane będą w szkole konsultacje w grupach do 5 osób.
 2. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku,
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Kategorie: Aktualności

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej dostępne są  do pobrania dokumenty rekrutacyjne:

Wniosek o przyjęcie do szkoły – ZS Nr 2 w Choszcznie (pobierz)

Umowa wstępna z pracodawcą (pobierz)

Zasady rekrutacji do ZS NR 2 w Choszcznie 2021-2022- 24 lutego (pobierz)

oraz skierowania na badania lekarskie:

Skierowanie na badania lekarskie – TECHNIK HANDLOWIEC  (pobierz)

Skierowanie na badania lekarskie – TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (pobierz)

Skierowanie na badania lekarskie – zawody kształcone w warsztatach szkolnych (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja Tags: , ,

Ważne święta naszej Natury

Jak co roku, dwa ważne święta zbiegają się z jeszcze chyba ważniejszym wydarzeniem. O co chodzi? Już wyjaśniam. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów, a dzień 22 marca Światowym Dniem Wody. Czy są to ważne święta? Ja uważam, że nawet bardzo. W dodatku towarzyszą cudownemu wydarzeniu, jakim jest równonoc wiosenna, czyli początek wiosny. W kalendarzu początek wiosny określa się na dzień 21 marca, a tak naprawdę różnie to bywa. Astronomiczna wiosna zaczęła się w tym roku już 20 marca o godzinie 10.37, kiedy to Słońce przekroczyło linię równika niebieskiego i znalazło się na północnej półkuli nieba.

Ktoś może zapyta: „A o co tyle szumu, przecież tak jest zawsze?” Tak. Jest. Tylko że, być może, w pędzie spraw codziennych nie potrafimy tego wszystkiego w pełni docenić. Zarówno początku wiosny, jak i wyżej wymienionych świąt: lasów i wody. Wiosna to pora radosna, wszyscy to wiemy. Przyroda budzi się do życia. I co roku powinniśmy to doceniać, bo pomimo wielu zmian klimatycznych ten cudowny proces nadal zachodzi. Żeby tak było jak najdłużej, powinniśmy także zastanowić się nad wspomnianymi świętami.

Czym jest woda, powinien wiedzieć każdy. Jest to jeden z darów natury o który powinniśmy dbać szczególnie, gdyż jest go bardzo niewiele. Żyjemy wprawdzie na „błękitnej planecie”, gdzie wody przeważają nad lądami, ale nie są to wody nadające się do picia i hodowli roślin.

W wyniku wspomnianych już zmian klimatycznych coraz częściej pojawiają się okresy suszy. Brakuje magazynów wody, tzw. zbiorników retencyjnych. Wprawdzie budujemy sztuczne, ale jednocześnie niszczymy te największe, naturalne, najlepsze. Takimi zbiornikami są lasy. I właśnie teraz, gdy zbiegają nam się święta lasów i wody, warto o tym fakcie przypomnieć:

LAS JEST NAJWIĘKSZYM I NAJLEPSZYM MAGAZYNEM SŁODKIEJ WODY

Nie tylko może przechować jej bardzo duże ilości, ale i w sposób racjonalny wodę tę „oddaje”.

Dlatego musimy dbać o te nasze skarby nie tylko w ich święto, ale każdego dnia i w każdy możliwy sposób.

Michał Tomaszczuk

Fotografie: Michał Tomaszczuk i Piotr Figas

Kategorie: Aktualności Tags:

Dzień Sportu – tradycja szkoły

Czy można wiosnę powitać na sportowo – jak najbardziej. Tradycyjnie już uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od wielu lat uświetniają ten dzień na hali sportowej. Uroczysty apel z zachowaniem ceremoniału zapalenia znicza olimpijskiego, podsumowaniem zmagań sportowych organizowanych w roku szkolnym, a następnie zdrowa rywalizacja w duchu sportowym i dobra zabawa. Cel – zdobycie tytułu „Najbardziej usportowionej klasy w szkole”. Drugi rok z rzędu sytuacja pandemiczna krzyżuje Nam plany. Niemniej jednak możemy chociaż powspominać to, co działo się zawsze. Pamiętacie, jak żywo uwijaliście się w rzutach do kosza na czas, przeciąganiu liny, skoku wzwyż, rzucie piłką lekarską, kapkowaniu, ćwiczeniach siłowych, biegach na bieżni czy turnieju piłki siatkowej? Mamy nadzieję, że za rok wrócimy do Naszej tradycji i spotkamy się wszyscy razem na „polnej”. Życzmy wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Ze sportowym pozdrowieniem n-le WF J

Kategorie: Aktualności, Sport, Uroczystości szkolne