Wystawa „19 lat razem” już otwarta

Wystawa „19 lat razem” została oficjalnie otwarta 30 maja 2022 r. podczas Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie. Wśród  pierwszych zwiedzających byli ósmoklasiści ze szkół podstawowych z powiatu choszczeńskiego tj. z Bierzwnika, Choszczna, Chrapowa, Drawna, Krzęcina, Lubiany, Łaska, Pełczyc, Recza, Sławęcina, Suliszewa, Zamęcina i Zieleniewa.  Goście wysłuchali krótkiej relacji o współpracy naszej szkoły z partnerem niemieckim – OSZ Oder-Spree w Fürstenwalde, a następnie obejrzeli pamiątkowe tablice. Wspomnieć należy, że wystawa powstała w ramach realizacji projektu „Zostańmy  w kontakcie! 4 x 3 – prosta sprawa’. Wystawa  „19 lat razem” –  przygotowanie i ekspozycja – sfinansowana została ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali 311 na ekspozycję, która w artystyczny sposób dokumentuje historię współpracy polsko-niemieckiej w naszej szkole. Mamy nadzieję, że podczas zwiedzania powrócą na chwilę wyjątkowe wspomnienia.

Poniżej kilka fotografii z wystawy.

koordynator projektu

Teresa Wiśniewska

Kategorie: Aktualności, Współpraca zagraniczna

Sprawdź się – Co wiesz o ZS Nr 2 w Choszcznie?

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

DRZWI OTWARTE

30 maja odbędą się DRZWI OTWARTE ZS Nr 2. Do szkół podstawowych będą wysłane harmonogramy pobytu poszczególnych klas. Zapraszamy również zainteresowanych rodziców do obejrzenia szkoły oraz warsztatów szkolnych.

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Wywiadówki

19 maja o godz. 15.30 zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami.  W trakcie zebrań będą przedstawione zagrożenia ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów.

Kategorie: Aktualności

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja czerwiec – lipiec 2022

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2022r. dla wszystkich typów szkół

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w formie elektronicznej (na komputerach) wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej 2022 (pobierz)

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2022r. dla wszystkich typów szkół

Część praktyczna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej 2022  (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Pożegnanie klasy technika handlowca 2022

Nigdy nie zadowalać się zrobionym, zawsze iść dalej.
Stanisław Lem, Astronauci

Każde motto jest przesłaniem, ale słowa Stanisława Lema są i przesłaniem, i sumą. Są one sumą czteroletniej edukacji klasy techników handlowców, którzy, rozpoczynając po gimnazjum naukę w roku reformy oświatowej, czyli 2018, od razu wiedzieli, że ze względu na strukturę ówczesnego naboru w naszej szkole będą jedyną klasą maturalną w roku 2022. Świadomość tego faktu z pewnością towarzyszyła nauczycielom, a uczniowie dowiedli, że również i oni mają przekonanie o swojej wyjątkowej sytuacji. Uczyli się więc ambitnie. Na ostrym finiszu nauki, 31.03.2022 r., otrzymaliśmy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu wyniki egzaminu zawodowego AU.25 – „Prowadzenie działalności handlowej”. To bardzo wysokie wyniki – część praktyczną egzaminu zdali wszyscy, czyli 100%, średnia ocena za egzamin wszystkich uczniów wynosi ponad 93%, a były również oceny na 100%. To był już drugi egzamin zawodowy techników handlowców. W zeszłym roku egzamin AU.20 – „Prowadzenie sprzedaży” w części teoretycznej i praktycznej zdało 100% uczniów.

Dnia 29.04.2022 r., po zdobyciu tytułu technika handlowca, młodzi profesjonaliści stanęli na apelu kończącym naukę w szkole.

Uroczystość przygotowali zgodnie z tradycją szkoły młodsi uczniowie. Prowadzące apel Amelia Nagler i Pola Rafińska z klasy IIILO, po odczytaniu wizji szkoły, przywitały obecnych i oddały głos dyrektor szkoły, Pani Barbarze Ciecierskiej.

Pani Dyrektor przywitała znamienitych gości: Starostę Choszczeńskiego – Panią Wiolettę Kaszak, Przewodniczącego Rady Powiatu Choszczeńskiego – Pana Eugeniusz Nykla, Wicestarostę Choszczeńskiego – Pana Pawła Szubera, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Choszczeńskiego – Pana Jana Kuźmińskiego, Radną Powiatu Choszczeńskiego – Panią Magdalenę Sieńko, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie – Pana Stefana Szemlija, który jest Przyjacielem Szkoły, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie – brygadiera Mirosława Dzidka, Przewodniczącego Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie – Pana Mariusza Jabłońskiego, Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie – Pana Józefa Leśniańskiego, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Pani Dyrektor w dalszej części przemówienia wskazała wyzwania, przed jakimi stanęli uczniowie w ciągu czterech lat, z których najtrudniejszym była oczywiście pandemia. W kolejnych słowach absolwenci usłyszeli życzenia jak najlepszych wyników na maturze.

Następnie wybrzmiały słowa Starosty Choszczeńskiego – Pani Wioletty Kaszak. Dziękując za solidne lata nauki, podkreśliła ona wagę rzeczy drobnych, niepozornych, z których tak naprawdę składa się życie. Należy dbać o to, co jest „okruchem”, być uważnym i twórczym każdego dnia. Absolwenci usłyszeli także gratulacje i życzenia oraz zachętę do realizacji własnych marzeń. Dziękujemy!

Podniosłą część uroczystości, jaką stanowiło wręczenie nagród, poprowadziła wicedyrektor szkoły – Pani Jolanta Pluta. Na początek Pani Dyrektor odczytała list gratulacyjny dla rodziców najlepszych absolwentek klasy technika handlowca w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich, które zostały uhonorowane ufundowanymi przez władze samorządowe nagrodami.

Najwyższe wyniki w nauce uzyskały:

 • Weronika Rusiecka – zachowanie wzorowe, świadectwo z wyróżnieniem;
 • Paulina Więckowska – zachowanie wzorowe, świadectwo z wyróżnieniem;
 • Julia Nalewska – zachowanie wzorowe, świadectwo z wyróżnieniem;
 • Aleksandra Napieraj – zachowanie wzorowe;
 • Natalia Wyrzykowska – zachowanie wzorowe.

O wystąpienie razem z absolwentkami zostali poproszeni rodzice: Państwo Izabela i Artur Rusieccy, Państwo Agnieszka i Rafał Więckowscy, Pani Katarzyna Nalewska, Pan Mariusz Napieraj, Pani Edyta Banasiak i Pan Krzysztof Wyrzykowski. Nagrody wręczyła Starosta Choszczeński – Pani Wioletta Kaszak, dyrektor szkoły – Pani Barbara Ciecierska i wychowawca – Pan Piotr Figas.

Nagrodę ufundowaną przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie za uzyskanie najlepszego wyniku z czterech egzaminów zawodowych w zawodzie technik handlowiec (90,5%) otrzymała:

 • Paulina Więckowska

Nagrodę wręczył Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie – Pan Józef Leśniański oraz dyrektor szkoły – Pani Barbara Ciecierska.

Nagrodę ufundowaną przez Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Choszcznie za najwyższą frekwencję w roku szkolnym 2021/2022 otrzymała:

 • Natalia Wyrzykowska

Nagrodę wręczyła prezes ogniska ZNP w ZS Nr 2 w Choszcznie – Pani Teresa Wiśniewska oraz dyrektor szkoły – Pani Barbara Ciecierska.

Nagrody od Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie za działalność samorządową, za pracę na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego, otrzymały:

 • Weronika Rusiecka;
 • Patrycja Ufnal;
 • Paulina Więckowska;
 • Natalia Wyrzykowska;
 • Emilia Zarzecka.

Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Mariusz Jabłoński, dyrektor szkoły – Pani Barbara Ciecierska oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Pani Beata Zgorzelska i Pani Aneta Tuszyńska-Parol.

Przyszedł czas na część może mniej oficjalną, ale równie wzruszającą, bowiem głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Laura Simińska z klasy IIILO. Laura zna dobrze swoich kolegów z klasy kończącej, ponieważ jej macierzysta klasa sąsiaduje z klasą techników handlowców, współpracowała z nimi również w Samorządzie. Piszemy o tym dlatego, by podkreślić, że w naszej nie tak dużej szkole wszyscy uczniowie się obserwują i często inspirują, a taka atmosfera może stanowić motywację. Laura mówiła o ostatnich latach z rozrzewnieniem, życząc absolwentom sukcesów. Na koniec zaprosiła dyrekcję szkoły: Panią Barbarę Ciecierską oraz Panią Jolantę Plutę, do wręczenia technikom pamiątek.

W podobnym do Laury tonie wypowiedziała się najlepsza absolwentka, Weronika Rusiecka. Widać było, że przesłanie Lema zarówno ona, jak i jej koledzy z klasy, potraktowali bardzo poważnie. Weronika mówiła o tym, że po ukończeniu szkoły każdy pozostanie w dorosłym życiu zdany na siebie, ale nie będzie bezbronny, bo zaszczepione w szkole wartości, a także zdobyte umiejętności pozwolą mu realizować marzenia i wyznaczać sobie coraz wyższe cele.

Po przemówieniu Weroniki absolwenci podziękowali kwiatami nauczycielom i pracownikom szkoły za cztery wspólnie spędzone lata.

Gdy uroczystość dobiegła końca, rodzice nagrodzonych uczniów spotkali się z dyrekcją szkoły w bibliotece szkolnej, a uczniowie klasy kończącej udali się do sali 316, by od swojego wychowawcy otrzymać świadectwa i usłyszeć ostatnie życiowe mądrości.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uświetnienie uroczystości pożegnania absolwentów klasy IV Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w zawodzie technik handlowiec.

Fotografie: Aneta Tuszyńska-Parol i Robert Mańkowski

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Matury, Uroczystości szkolne Tags:

Współpraca z OSZ Oder-Spree w Fürstenwalde

Czas leci, to już19 lat współpracy z OSZ Oder-Spree w Fürstenwalde

W dniach 11.04.-15.04.2022 r. został zrealizowany projekt „Zostańmy w kontakcie! 4 x 3 – prosta sprawa” i Wystawa  „19 lat razem” –  przygotowanie i ekspozycja. W ramach projektu wykonano 13 tablic, które dokumentują współpracę ZS Nr 2 w Choszcznie z partnerem niemieckim OSZ Oder-Spree w Fürstenwalde. We wniosku zaplanowano 12 tablic, dzięki oszczędnościom udało się wykonać 13 tablic prezentujących współpracę obu szkół.

Wystawa zostanie uroczyście otwarta 30. maja 2022 r. podczas Drzwi Otwartych Szkoły. Zakładamy, że wystawę obejrzy społeczność szkolna ZS Nr 2 w Choszcznie oraz uczniowie wraz z nauczycielami z powiatu choszczeńskiego podczas zwiedzania szkoły. Jest to doskonała forma promocji szkoły oraz organizacji międzynarodowej tj. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wspierającej organizatorów wymiany.

Nasi partnerzy otrzymali wersję elektroniczną ww. tablic. Konkretne efekty przyniósł udział młodzieży w przygotowaniu i realizacji projektu w formie zespołowej. Dobór zdjęć oraz format tablic został skonsultowany z partnerem niemieckim. W fazie wstępnej uczniowie indywidualnie przygotowali w domu prezentacje w programie Power Point, zawierające fotografie z poszczególnych projektów. Następnie podczas kilku spotkań w szkole, pięcioosobowy zespół opracował projekty graficzne tablic wykorzystując programy komputerowe i Internet. Wszystkie działania były konsultowane z koordynatorem projektu – p. Teresą Wiśniewską. Poniżej w wersji elektronicznej jedna tablica, która jest zwiastunem wystawy.                     

Zapraszamy do  ZS Nr 2 w Choszcznie 30 maja 2022r.

koordynator projektu

Teresa Wiśniewska

Kategorie: Aktualności, Projekty, Współpraca zagraniczna

Wykaz pracodawców dla Branżowej Szkoły I Stopnia – klasa wielozawodowa

Zachęcamy do skorzystania z opublikowanego poniżej wykazu przedsiębiorstw kształcących naszych uczniów w zawodzie. Można samodzielnie znaleźć sobie pracodawcę. Jest jednak jeden warunek – musi mieć on przygotowanie pedagogiczne.

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Zapraszamy do ZS Nr 2

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja