browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WSO

 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania jest obecnie ewaluowany.  Z obowiązującym jeszcze dokumentem można się zapoznać w bibliotece szkolnej. Na stronie internetowej opublikujemy dokument po zmianach.