browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Baza szkoły

Spis treści:


Hala sportowa

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie dysponuje nowoczesną halą sportową oddaną do użytku w roku 2010.

Wymiary hali:

długość – 44,56m
szerokość – 36,16m
wysokość – 11,68m
powierzchnia zabudowy – 1622,39m2
powierzchnia użytkowa – 1869,48m2
powierzchnia całkowita – 2036,06m2
kubatura – 18208,709m3

Możliwość instalacji boisk do gier zespołowych (zgodnie z PN):

siatkówka: 18.0m x 9.0m x 7.0m
piłka ręczna: 40.0m x 20.0m x 7.0m
koszykówka: 28.0m x 15.0m x 7.0m
tenis: 24.0m x 11.0m x 7.0m
zapasy: 12.0m x 12.0m x 4.0m
gimnastyka sportowa: 13.0m x 13.0m x 7.0m
akrobatyka sportowa: 12.0m x 12.0m x 5.5m
badminton: 13.4m x 6.1m x 5.5m
judo: 10.0m x 10.0m x 4.0m

Więcej informacji i zdjęć można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Choszcznie:

Kontakt w sprawie wynajmu:
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 095 748 89 45
095 748 89 38
mail: edukacja@powiatchoszczno.pl


Pracownie informatyczne

 

W szkole znajdują się obecnie 3 pracownie informatyczne, w tym 2 dla wszystkich uczniów i 1 specjalistyczna pracownia przeznaczona dla uczniów technikum budowlanego.


Biblioteka szkolna

 
Biblioteka szkolna składa się z czytelni i wypożyczalni. Pomieszczenia są od siebie oddzielone, co zapewnia komfort pracy.


Gabinety

 

Szkoła pozyskuje środki z Unii Europejskiej, by wzbogacać wyposażenie gabinetów szkolnych. Klasy posiadają nowoczesną infrastrukturę multimedialną oraz niezbędne w nauczaniu pomoce.