browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

NASZE TALENTY

Sama nauka to nie wszystko

Nazywam się Adam. Moja przygoda ze strażą pożarną zaczęła się cztery lata temu od uczestnictwa w konkursie pożarniczym. Z początku byłem przygotowywany przez moją nauczycielkę z gimnazjum, panią Halinę Sońtę.

 

Gdy zostałem uczniem Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, okazało się, że swoje zainteresowania mogę rozwijać również w obecnej szkole. Pani Jadwiga Czyż i pani Kinga Recka-Matyjasik stwarzają mi możliwość doskonalenia  umiejętności i pozwalają się sprawdzić. Mogę robić to, co lubię. Szkoła organizuje wyjazdy do pobliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i wysyła uczniów na różne konkursy.

 

Chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi powinna być czymś oczywistym, lecz tak nie jest. Dlatego dyrekcja szkoły przygotowuje uczniów do konkursów, których tematyką jest wiedza pożarnicza i ratownictwo medyczne. Nam, uczniom, dostarczane są materiały i szkolimy się pod okiem nauczycieli. Jeździmy na konkursy na szczeblu gminnym i powiatowym. Zwycięzcy mogą brać udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim, a nawet krajowym. W tym roku szkolnym miałem właśnie okazję reprezentować szkołę na etapie wojewódzkim.  W kolejnym roku mam nadzieję, że przejdę do etapu krajowego i będę mógł zostać laureatem konkursu OTWP dzięki sumiennym przygotowaniom z nauczycielami.

 

Adam Czajkowski

klasa III b Technikum Budowlanego

absolwent

Publicznego Gimnazjum w Drawnie