browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Łucznictwo

Bractwo Łuczników Ziemi Choszczeńskiej

Takie pojęcia jak zbroja, tarcza, czy miecz brzmią znajomo dla wielu i kojarzą się z epoką średniowiecza. Ale kender, mehol, przeszywanica, kapalin to już pojęcia specjalistyczne i znane tylko wtajemniczonym w kulturę oraz rodzaje średniowiecznego uzbrojenia. W naszej szkole znaleźli się entuzjaści epoki średniowiecza, którzy pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach powstałego niedawno Bractwa Łuczników Ziemi Choszczeńskiej. Proszę nie sugerować się nazwą Bractwa, bo choć głównym naszym zajęciem jest łucznictwo, to zacząć należy od wszechstronnych przygotowań. Trudno strzelać ze średniowiecznego łuku w dżinsach i z gumą do żucia w ustach. To my kompletujemy  obecnie swe stroje, na wzór tych z końca XIV i początku XV wieku. Nabywamy ogłady w mowie i zachowaniu, które przystoi rycerzom i damom dworu. Każdy z nas, członków Bractwa winny jest podporządkowanie Regule Rycerskiej:„Bo też wiadomym jest, iż człowiek dumny, honorem się kierujący, szacunku dla siebie potrzebuje i by na ten szacunek zasłużyć w życiu swojem wedle zasad reguły świętej rycerskiej podąża. Przeto winien rycerz pamiętać kim jest i uważać na to co jego stan oznacza, że komu więcej poruczono od tego więcej wymagać będą”.Reguła Rycerska głosi:

Trzy są rycerza przymioty święte:

– czystość w miłości i prawdzie,

– cześć rycerska moc uczynku rodząca,

– sprawność orężna, ku obronie słabych i przestrodze niesprawiedliwych.

O sposobach czynienia, by prawym rycerzem zostać, o porządku:

– sprzeczek nie miłować,

– ze skłóconymi pojednać się przed słońca zachodem,

– rozkazaniu starszego we wszystkim być posłusznym,

– oczu nie zamykać na grzechy występnych braci, lecz ku ich naprawie podążać,

– nie być winu ponad miarę oddanym, umysł w trzeźwości trzymać,

– do przyzwoitości się wdrażać, słów Złego w zwyczaju nie naśladować,

– oręża pochopnie nie dobywać, w stanie gotowości utrzymywać.

Uczestnicząc w spotkaniach Bractwa poznajemy historię regionu z okresu średniowiecza, ówczesną kulturę i obyczajowość, by w swym codziennym, współczesnym życiu kierować się szczytnymi zasadami zawartymi w Regule Rycerskiej. Jest to żmudne i kosztowne zajęcie, ale daje niesamowitą satysfakcję i możliwość sprawdzenia się w działaniu bez nowinek technicznych, prądu, czy innych osiągnięć cywilizacji. ‘Tkwimy w głębokim średniowieczu’ – jak mawiają łucznicy, strzelający z tradycyjnych drewnianych łuków, drewnianych strzał i pierzastych lotek. Odtwarzając okres z przełomu XIV i XV wieku, pragniemy móc w przyszłości przebywać w historycznym obozie i uczestniczyć w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. Bitwę tą odtwarzają tacy sami jak my zapaleńcy, którzy ogień miast zapałkami rozpalają kutym krzesiwem i krzemieniem.

W końcu przynależność do  takiej grupy kształtuje charaktery i uczy sztuki kompromisu, a niektórzy mawiają, że i sztuki przetrwania.

Członkami Bractwa są:

Wiesław Włudarski

Marek Zieliński

Paweł Sychowski

Patryk Ciołek

Patrycja Schwartz

Barbara Śpiewak

Patrycja Galas

Ewelina Wawszkiewicz

Kamila Kępa

Magdalena Karbowska

Piotr Rogacki

Konrad Szymański

Paweł Resiak

Marcin Maldzis