browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gazeta Szkolna “Feniks”

 

Wszystkich pismaków i rysowników zapraszamy do sali 316, do pana Piotra Figasa.

fifi

węszymy


Nagrodzone artykuły z “Feniksa”:

 

  1. Laureat X Powiatowego Konkursu o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” z roku 2010 – Aleksandra Rybak “Jestem na swoim miejscu”
  2. Laureat XII Powiatowego Konkursu o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” z roku 2012 – Aleksandra Rybak “I co mi kto zrobi”
  3. Felieton zakwalifikowany do finału II Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego “W obiektywie szalonego reportera” 2012, zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie; wyróżnienie w XIII Powiatowym Konkursie o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” z roku 2013 – Marika Korecka “Wielki świat – przepraszam, czy tu wolne?”
  4. Laureat XIII Powiatowego Konkursu o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” z roku 2013 – Joanna Słowik “Ja – kot”
  5. Laureat XIII Powiatowego Konkursu o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” z roku 2013 – Joanna Słowik “Żeby być kimś, trzeba być sobą”

Publikacje współpracowników “Feniksa” oraz inne nagrodzone prace:

 

  1. Aldona Kościelak “Epizody Kresowe. Co ocalało z historii przodków? – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie “Epizody Kresowe” zorganizowanym przez Fundację Niepodległości z Lublina w roku 2012.
  2. Kamila Król “Historia rodziny Szczuraszków” – praca nagrodzona I miejscem oraz nagrodą specjalną w III konkursie historyczno-literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, zorganizowanym w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
  3. Weronika Nahorska “Józef Bocian” – praca nagrodzona III miejscem w I etapie ogólnopolskiego konkursu filmowo-historycznego “Bohaterowie drugiego planu”, zorganizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi.
  4. Weronika Nahorska “Tożsamość prawdy – prawda europejskiej tożsamości” – felieton wyróżniony  w IX Konkursie Dziennikarskim „Bliżej niż myślisz” zorganizowanym przez Collegium Balticum oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Marii Boreckiej, Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty.
  5. Prace nagrodzone w konkursie polonistycznym Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie 21.02.2021 r., zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 2021.

Numery archiwalne gazety:

 

Rok 2006/2007

Wyróżnienie w VII Powiatowym Konkursie o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”

Strona organizatora konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie

MBP

(numery gazety z tego roku w opracowaniu)

Rok 2007/2008

Wyróżnienie w VIII Powiatowym Konkursie o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”

Feniks49 – grudzień 2007
Feniks50 – luty 2008
Feniks51 – specjalny – matura 2008
brak numeru 52

Rok 2008/2009

Feniks53 – październik 2008
Feniks54 – grudzień 2008
Feniks55 – marzec 2009
Feniks56 – specjalny – matura 2009

Rok 2009/2010

Tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” w X Powiatowym Konkursie o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”

Feniks57 – październik 2009
Feniks58 – specjalny – wydanie promocyjne – grudzień 2009
Feniks59 – grudzień 2009
Feniks60 – marzec 2010
Feniks61 – specjalny – matura 2010

Rok 2010/2011

Feniks62 – październik 2010
Feniks63 – grudzień 2010
Feniks64 – marzec 2011
Feniks65 – specjalny – matura 2011

Rok 2011/2012

Wyróżnienie w XII Powiatowym Konkursie o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”

Feniks66 – październik 2011
Feniks67- grudzień 2011
Feniks69 – specjalny – matura 2012

Rok 2012/2013

Wyróżnienie w XIII Powiatowym Konkursie o tytuł “Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”

Feniks68 – spóźniony – wrzesień 2012
Feniks70 – październik 2012
Feniks71 – specjalny – bank pytań o Noblistach – grudzień 2012
Feniks72 – grudzień 2012
Feniks73 – kwiecień 2013
Feniks74 – specjalny- matura 2013 – kwiecień 2013

Rok 2015/2016

Feniks75 – październik 2015

Rok 2019/2020

Feniks76 – listopad 2019