browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nobliści Polscy – sondaż

Prosimy o udzielenie odpowiedzi w naszym anonimowym sondażu dotyczącym Międzyszkolnego Konkursu “Nobliści Polscy”. Sondaż skierowany jest przede wszystkim do uczestników oraz ich opiekunów, ale ktokolwiek chciałby podzielić się z nami swoją opinią, jest mile czytany. Wszystkie sugestie starannie przemyślimy.

Sondaż składa się z pytań zamkniętych i otwartych zgrupowanych na 3 stronach. Wszystkie pytania, na które koniecznie należy odpowiedzieć, są oznaczone czerwoną gwiazdką *.

Nie ma takiego quizu/sondażu/głosowania