browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Technikum Ochrony Środowiska

Zawód: technik ochrony środowiska

 

 

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA

Liczba miejsc

30 

Cykl kształcenia

4 lata 

Języki obce

Język angielskiJęzyk niemiecki 

Przedmioty         

punktowane

ChemiaBiologiaJęzyk obcy (lepsza z ocen)

 

Opis

Kończąc Technikum Ochrony Środowiska absolwent uzyskuje dwie kwalifikacje:

I. OCENA STANU ŚRODOWISKA
II. PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dodatkowo zdobywa umiejętności:

● określania aktualnego stanu zanieczyszczenia

● określania środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka

● obsługi typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej

● określania przyczyn powstawania zanieczyszczeń i sposobu ochrony przed  nimi  elementów środowiska naturalnego (wód, powietrza, gleb)

● posługiwania się w praktyce podstawowymi aktami prawnymi.

 

W trakcie 4 lat edukacji uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w klasie III. Uczestniczą w zajęciach, odbywających się w laboratoriach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

 

Technikum wyposaża w wiedzę z przedmiotów ogólnych na poziomie pozwalającym podjąć studia na wybranym kierunku.

Preferowane kierunki to:

–         ochrona środowiska,

–         ogrodnictwo,

–         leśnictwo,

–         architektura krajobrazu,

–         rolnictwo.