browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Technikum Handlowe

(jedna szkoła – dwa zawody: sprzedawca i technik handlowiec)

 

100% zdawalność egzaminu zawodowego w części praktycznej od 5 lat. 

 

TECHNIKUM HANDLOWE

Liczba miejsc

30

Cykl kształcenia

4 lata

Języki obce

Język niemiecki
Język angielski

Przedmioty punktowane

Matematyka
Język obcy (najlepsza z ocen)
Informatyka

Opis

Technikum Handlowe kształci obecnie w dwóch zawodach: technik handlowiec i sprzedawca.Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą. W programie nauczania przedmioty ogólnokształcące, 2 języki obce i przedmioty zawodowe. W klasie trzeciej odbywają się czterotygodniowe praktyki zawodowe, które organizuje szkoła. 

Możesz przystąpić do egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nie trzeba się ich bać, bo dokładamy starań, bo nasi uczniowie byli dobrze do nich przygotowani.Nasi absolwenci najczęściej bez problemu uzyskują pozytywne wyniki egzaminu zawodowego, również ci, którzy mają trudności z nauką. W 2011 i 2008 roku osiągnęliśmy najwyższy wynik w całym województwie zachodniopomorskim.

Uzyskując tytuł technika handlowca oraz sprzedawcy otrzymujesz dwujęzyczny certyfikat EUROPASS (w języku polskim i angielskim), który honorują kraje Unii Europejskiej.

 

Po czterech latach nauki można kontynuować wykształcenie w szkole policealnej lub na studiach, samodzielnie je finansując, poprzez podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie.

 

O zawodzie technik handlowiec

Technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mają nieograniczone możliwości zatrudnienia w Polsce i za granicą.  Wśród ofert pracy dla tego zawodu znajdują się m.in. następujące stanowiska:
– przedstawiciela handlowego (obecnie największa liczba ofert pracy na rynku)- księgowej (księgowego)
– urzędnika (pracownika w działalności administracyjno – biurowej)
– dystrybutora produktów
– menażera
– telemarketera
– szefa działu sprzedaży
– pracownika działu logistyki
– personelu zarządzającego placówkami detalicznymi i hurtowymi
– specjalisty do spraw marketingu, akwizycji towarów czy reklamy
  Korzyści z nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie:

  • Zawód technik handlowiec jest poszukiwany na rynku pracy w kraju i za granicą.
  • Profesjonalne przygotowanie do zawodu sprawia, że masz lepszy start w życie zawodowe i nie boisz się założyć własnej firmy
  • Cztery lata nauki lepiej przygotują Cię do matury,
  • Masz łatwiejszy start na studia, możesz podjąć pracę w zawodzie i studiować
  • Uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE
  • Większość firm poszukuje pracowników z doświadczeniem zawodowym, które zdobędziesz na organizowanych przez szkołę praktykach
  • Zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności przygotowujące Cię do wejścia na rynek pracy, jak również do prowadzenia własnej firmy w dziedzinie handlu i usług