browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Technikum Budowlane

Zawód – technik budownictwa

 

Najwyższa zdawalność egzaminu zawodowego w okregu w 2012 roku (województwo zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie)

 

 

 TECHNIKUM  BUDOWLANE 

 

Nazwa

oddziału

 klasa I TB    –  technik budownictwa  

Liczba miejsc

 30 

Cykl

kształcenia

 4 lata

Języki obce

 Język angielski  Język niemiecki 

Przedmioty

rozszerzone

  

Przedmioty

punktowane

procesie

rekrutacji

 Język polskiFizyka i astronomiaJęzyk obcy (punkty za lepszą z ocen)

Matematyka

 

Wymagane

dodatkowe

dokumenty

Zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kształcenia  w  zawodach   związanych z budownictwem. Badanie odbędzie się we wrześniu na terenie szkoły 

Opis

 Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą. Dodatkowo zdobywasz 3 kwalifikacje:

  1. Betoniarz – zbrojarz – w 2 klasie
  2. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej – w 3 klasie
  3. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych – w połowie 4 klasy.

 

W okresie czteroletniego cyklu kształcenia kandydat zdobywa wiedzę ogólnokształcącą umożliwiającą uzyskanie świadectwa maturalnego, oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa (dyplomu) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Nauczanie przedmiotów zawodowych obejmuje zajęcia teoretyczne w zakresie budownictwa ogólnego oraz praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w wymiarze 4-ch tygodni w III roku nauki.

 

Absolwent szkoły po uzyskaniu tytułu technika budownictwa może być zatrudniony w:

•         Przedsiębiorstwach budowlanych realizujących różne inwestycje.

•         Wytwórniach materiałów budowlanych i prefabrykatów.

•         Laboratoriach badających jakość materiałów i wyrobów budowlanych.

•         Administracji budynków i zarządzania nieruchomościami.

•         Urzędach nadzoru budowlanego.

•         Urzędach administracji państwowej i samorządu – m.in. wydziały budownictwa i architektury.

•         Instytucjach naukowo – badawczych związanych z budownictwem.

•         Pracowniach konserwacji zabytków.

•         Biurach lub pracowniach projektowych.

•         Prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z budownictwem.

 

Absolwenci  po uzyskaniu świadectwa maturalnego mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie  wyższym w szeregu uczelni oferujących studia na kierunkach technicznych.

 

 

Jeśli chcesz zdobyć zawód, uzyskać tytuł Technika Budownictwa

           (honorowany również w krajach Unii Europejskiej) a zarazem uzyskać dostęp do dalszego kształcenia

– Technikum Budowlane jest ofertą właśnie dla Ciebie!