browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klasy 2015/2016

 

KLASA
WYCHOWAWCA
REALIZOWANE
JĘZYKI
ROZSZERZENIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I LOa

Beata Zgorzelska

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

II LOa

Piotr Figas

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski,
biologia, matematyka

III LOa

Agnieszka
Kasperczuk

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski,
biologia, matematyka

TECHNIKUM BUDOWLANE

I TB

Mariusz Spychaj

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

II TB

Andrzej Zakrzewski

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

III TB

Agnieszka Kurpiewska

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

IV TB

Jan Kowalonek

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

TECHNIKUM HANDLOWE

I TH

Joanna Korzeniewska

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka, geografia

II TH

Lilla Rybka

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka, geografia

III TH

Wiesława Gruszka

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski, geografia

IV TH

Edyta Kondela

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka, geografia

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA

I TOŚ

Małgorzata

Brzustowicz

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, biologia

II TOŚ

Lidia Michalska

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, matematyka

III TOŚ

Jadwiga Czyż

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, matematyka

IV TOŚ

Kinga Recka-Matyjasik

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka, biologia

TECHNIKUM GEODEZYJNE

IV TG

Teresa Wiśniewska

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka, geografia

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

I A

Ślusarz, wielozawodowa

Tomasz Płonka

Język niemiecki

Język angielski

I B Wielozawodowa

Agnieszka Stankowska

Język angielski

I C Wielozawodowa

Aleksandra Pajor

Język niemiecki

Język angielski

II A

Ślusarz, wielozawodowa

Paweł Stasiak

Język niemiecki

Język angielski

II B

Wielozawodowa

Robert Mańkowski

Język niemiecki

Język angielski

II C

Wielozawodowa

Maciej Żołnierzów

Język niemiecki

Język angielski

III A

Ślusarz

Aneta
Tuszyńska-Parol

Język niemiecki

III B

Wielozawodowa

Adrianna Dokurno

Język niemiecki

III C

Wielozawodowa

Irena Kwaśna

Język niemiecki