browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klasy 2018/2019

 

KLASA
WYCHOWAWCA
REALIZOWANE
JĘZYKI
ROZSZERZENIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I LOa

Beata Zgorzelska

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

II LOa

Agnieszka Kurpiewska

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia

III LOa

Agnieszka Kasperczuk

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia

TECHNIKUM BUDOWLANE

III TB

 Andrzej Zakrzewski

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

IV TB

 Mariusz Spychaj

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

TECHNIKUM HANDLOWE

I TH

Piotr Figas

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, geografia

II TH

Wiesława Gruszka

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, geografia

III TH

Edyta Kondela

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, geografia

IV TH

 Joanna Korzeniewska

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka, geografia

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA

II TOŚ

Edyta Tyburczy – Kujawa

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, język polski

III TOŚ

Edyta Kondela

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, język polski

IV TOŚ

Małgorzata Brzustowicz

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, biologia

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

I A

Ślusarz, wielozawodowa

Robert Mańkowski

Język niemiecki

Język angielski

I B Wielozawodowa

Lidia Michałska

Język niemiecki

Język angielski

II A

Ślusarz, wielozawodowa

Adrianna Dokurno

Język niemiecki

Język angielski

II B

Wielozawodowa

Dorota Majchrzak

Język niemiecki

Język angielski

III A

Ślusarz, wielozawodowa

Aneta
Tuszyńska-Parol

Język niemiecki

III B

Wielozawodowa

Teresa Wiśniewska

Język niemiecki

III C

Wielozawodowa

 Irena Kwaśna

Język niemiecki