browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kierunki w liceum – ankieta

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.01.2015 r. szkoły do 27.02.2015 r. muszą ogłosić zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016. Należy określić kierunki kształcenia, kryteria naboru oraz terminy rekrutacji.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie będzie funkcjonowało Technikum Budowlane, Technikum Handlowe, Technikum Ochrony Środowiska, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące. W przypadku tego ostatniego typu szkoły trzeba sprecyzować profil.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów do szkoły, zwracamy się do gimnazjalistów oraz do ich rodziców z propozycją wzięcia udziału w anonimowej ankiecie na temat preferencji przy tworzeniu klas Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

W ankiecie pierwsze pytanie oznaczone czerwoną gwiazdką * ma charakter obligatoryjny – trzeba na nie odpowiedzieć. Ankieta będzie dostępna 2 tygodnie do 22.02.2015 r.

Nie ma takiego quizu/sondażu/głosowania