browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacja dla klas pierwszych

Informujemy, że spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami odbędzie się w dniu 31 sierpnia o godz. 9.00. Tematem będą ważne sprawy organizacyjne oraz przygotowanie do uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.