browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Sens” Czesława Miłosza

 
Ewa Starukiewicz z IILOa recytuje wiersz Czesława Miłosza wykorzystany w spektaklu przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie na sesję “Kultura” paryska w dziejach Europy w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 22 października 2012 roku.

[vcfb id=333294286790980&set=vb.100003312359127&type=3&theater]