browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie i montaż wykładziny PCV w ramach projektu “Wiedza kluczem do sukcesu” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wykładzina PCV (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż wykładziny PCV w ramach projektu “Wiedza kluczem do sukcesu” Zapytanie ofertowe – dostarczenie i montaż wykładziny PCV (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

  Wycieczka do CNK – rekrutacja (pobierz) Regulamin wycieczki do CNK w Warszawie (pobierz)    

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu, Wycieczki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja dotycząca przetargu nr 3

Zawiadomienie o treści złożonych ofert (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja dotycząca przetargu nr 3

Zmiany do SIWZ i załącznika nr 1 a (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Harmonogram zajęć

Poniżej zamieszczono szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. “Wiedza kluczem do sukcesu”.  Harmonogram (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacje dotyczące przetargu nr 3

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy  (pobierz) Załącznik Nr 1a  (pobierz) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (pobierz) SIWZ – Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych  (pobierz) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (pobierz) Załącznik Nr 3a – Oświadczenie podmiotów i podwykonawców  (pobierz) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  (pobierz) Załącznik Nr 5 – Wzór umowy na dostawy (pobierz) Ogłoszenie (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja dotycząca przetargu nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg nr 2 (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu