browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wiedza kluczem do sukcesu

Warszawa da się lubić…

Nieco senni, ale ciekawi wrażeń, zebraliśmy się 28 lutego 2019 r. o godzinie 3.30 pod budynkiem choszczeńskiego gimnazjum. Właśnie rozpoczynaliśmy wraz z kolegami z Zespołu Szkół Nr 1 wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  w ramach projektu “Wiedza kluczem do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na miejsce dotarliśmy o godzinie 11.00. Zaraz potem udaliśmy się do centrum, którego celem jest popularyzowanie nauki w bardzo interesujący sposób, współpraca z naukowcami i nauczycielami, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu, Wycieczki

Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie W ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych organizowany jest dwudniowy wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik dla uczestników/uczestniczek Projektu. … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Realizacja projektów unijnych w roku szkolnym 2018/2019

Od 18 września 2018 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie rozpoczęły się zajęcia drugiej edycji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Harmonogram zajęć – „Wiedza kluczem do sukcesu”

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” w roku szkolnym 2018/2019: Harmonogram zajęć (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Rekrutacja do projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”

Rozpoczynamy II edycję Projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.  Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, który nadzoruje realizację projektu. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Podsumowanie realizacji unijnych projektów

W czwartek 5 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie, uczestników projektów unijnych realizowanych w naszej szkole z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w  Choszcznie. Z uczniami spotkali się Pani Renata Cichowska z Wydziału Edukacji oraz Pani Katarzyna Piekarska – Smus i Pani Aneta Mazurczak z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Tego dnia podsumowano dotychczas zrealizowane zadania w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt skierowany … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową dla uczestników projektu “Wiedza kluczem do sukcesu” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczących usługi cateringowej dla uczestników projektu “Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego ze środków UE. Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych – Załącznik nr 3.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 4.  Projekt umowy- załącznik nr 5.  Załącznik … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Wycieczka do Warszawy

W dniach 2 – 3 stycznia 2018 r. uczniowie klasy II i III Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka odbywała się w ramach realizowanego projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 8.5. Celem wycieczki było rozbudzenie ciekawości uczniów, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu, Wycieczki Tags: