browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekty

Informacja z otwarcia ofert, wybór oferenta

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie” przy realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja”: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (pobierz) Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie”. Zapytanie ofertowe (pobierz) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  (pobierz) Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pobierz) Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (pobierz) Załacznik nr 4 – specyfikacja techniczna (pobierz) Załącznik nr 5 – projekt umowy (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Prawo jazdy kategorii B

Informacja z otwarcia ofert  (pobierz) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – prawo jazdy kategorii B (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Zapytanie ofertowe – kurs prawo jazdy kategorii B

II zapytanie ofertowe – kurs prawo jazdy kategorii B (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Prawo jazdy – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pobierz) Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach (pobierz) Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (pobierz) Załącznik nr 4 – doświadczenie wykonawcy (pobierz) Załącznik nr 5 – umowa prawa jazdy  (pobierz) Załącznik nr 6 – zapytanie ofertowe  (pobierz)    

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Kurs prawa jazdy kat. B i Kurs spawacza

Uczniów i uczennice Technikum i Branżowej Szkoły  I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie zapraszamy do udziału w Kursie prawa jazdy kat. B i w Kursie spawacza w roku szkolnym 2019/2020. W kursach mogą wziąć udział osoby, które do czerwca 2020 roku ukończą 18 lat. Formularze rekrutacyjne są do pobrania w sali 218. Wypełnione formularze należy dostarczyć do dnia 23 września 2019 roku do sali 218. Rozpoczęcie zajęć na ww. kursach planowane jest … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Harmonogram realizacji projektu

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” nr projektu RPZP.08.06.00-32-K048/18 w okresie 02.09.2019 – 26.06.2020 w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Wioski o stypendium w ramach projektu unijnego

Uczestnicy i uczestniczki projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” do dnia 6 września 2019 roku można składać wnioski o stypendium w ramach projektu unijnego. Formularze zgłoszeniowe na stypendium można pobrać w sali 218.

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Otwarcie nowych warsztatów szkolnych

W ponad 55-letniej historii Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie dzień 05.04.2019 r. z pewnością zapisze się jako jedno z najważniejszych wydarzeń. Kierując się hasłem: “Czerpiąc z tradycji, budujemy nowoczesność”, szkoła rozwija w pełni nowoczesną, zgodną ze światowymi standardami bazę dla przyszłych pokoleń uczniów. W szkole funkcjonują już: Nowoczesna, doskonale wyposażona pracownia Technikum Handlowego; Nowoczesna, pozwalająca przeprowadzać doświadczenia, pracownia Technikum Ochrony Środowiska; … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, Projekty, Uroczystości szkolne