browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Bezpieczna Szkoła”

Certyfikat “Demokratyczny Kraj”

Kliknij na tytuł, by zobaczyć nasz certyfikat:

Kategorie: Aktualności, „Bezpieczna Szkoła”

Certyfikat “Bezpieczny Uczeń”

Kliknij na tytuł, by zobaczyć nasz certyfikat:

Kategorie: Aktualności, „Bezpieczna Szkoła”

Ogromny sukces – praca przed nami

Z radością informujemy, że działania szkoły zostały docenione przez organizatorów II Ogólnopolskiego Konkursu “Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Zostaliśmy laureatami i od tej chwili mamy prawo używać tytułu Bezpiecznej Szkoły. Jednakże nie taki był nasz cel. Przystąpiliśmy do konkursu z myślą o tym, by podnieść poziom bezpieczeństwa oraz by zintegrować wszystkie, czasem drobne, a czasem bardzo spektakularne działania zespołu nauczycieli. Udało nam się, a teraz, doświadczeni, będziemy wiedzieli, co czynić dalej, ponieważ … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, „Bezpieczna Szkoła”

Jeden stopień, by zrozumieć

Kontynuując cykl spotkań z ludźmi mającymi na co dzień do czynienia z niepełnosprawnością, pani pedagog, Edyta Tyburczy-Kujawa, i pani psycholog, Katarzyna Subocz, 12.02.2013 roku zorganizowały spotkanie z panią psycholog, Krystyną Dziedzic, pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie. Spotkanie nosiło roboczy tytuł “Mój kolega inwalida”, i, jak się okazało, tytuł ten w pełni odzwierciedlał cele pani psycholog. Rozpoczęła bowiem od teorii niepełnosprawności, ale przecież … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny, „Bezpieczna Szkoła”

Niepełnosprawność – nie widzę problemu

Oczywiście niepełnosprawność jest poważnym problemem. Niepełnosprawni muszą na co dzień przezwyciężać różnorodne bariery. Jedną z takich barier jest wciąż niska świadomość społeczna. Dlatego też pedagog, pani Edyta Tyburczy-Kujawa oraz psycholog, pani Katarzyna Subocz zorganizowały w dniach 09.01. i 11.01.2013 r.  spotkania z doświadczonym pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, panią psycholog Elżbietą Szemborską. Spotkania odbyły się w ramach programu “Bezpieczna Szkoła … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny, „Bezpieczna Szkoła”

Happening – mówimy NIE papierosom

Palenie wśród młodzieży od dawna jest powszechnym problemem szkół, w tym również i naszej. 15 listopada to Światowy Dzień Rzucania Palenia, w związku z czym również i my włączyliśmy się czynnie w akcję. W celu podniesienia poziomu świadomości młodzieży w szkole przeprowadzone zostały lekcje, podczas których uczniowie mogli po raz kolejny poznać zgubne skutki nałogu. Na lekcjach chemii młodzi poznali skład papierosów i konsekwencje zdrowotne palenia. Na matematyce przeliczyli koszty palenia. … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Pedagog szkolny, „Bezpieczna Szkoła”

Jesteśmy szkołą bezpieczną, ale…

Rok szkolny 2012/2013 wg zaleceń Kuratorium Oświaty ma przebiegać pod hasłem „Bezpieczna szkoła”. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy oczekują od szkoły poczucia bezpieczeństwa, a także realizując zalecaną politykę oświatową Zespół Szkół Nr 2 przystąpił do konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” i ubiegać się będzie o certyfikat „Bezpiecznej placówki”. W związku z tym na lekcjach wychowawczych prowadzone będą zajęcia o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Wspierać nas będzie Komenda Powiatowa Policji … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Pedagog szkolny, „Bezpieczna Szkoła”