browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Bezpieczna Szkoła”

Przestępstwa w Internecie – debata

Cyberzagrożenia to wciąż aktualny temat, dlatego w działaniach profilaktycznych szkoły nie mogło zabraknąć  omówienia tego rodzaju zagrożeń. Debata zorganizowana została jako efekt wieloletniej współpracy w zakresie profilaktyki z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie. Gośćmi byli: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, kom. Paweł Kasiński, mł. asp. Radosław Ciborowski, dzielnicowy – asp. sztab. Ireneusz Kozicz oraz Adrianna Steczyszyn – koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W charakterze … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny, „Bezpieczna Szkoła”

Bezpieczna + w Przedszkolu Nr 1

13 sycznia 2016 roku zawitaliśmy do Przedszkola Nr 1 w Choszcznie. Przedstawiciele Liderów programu Bezpieczna + w składzie Nikolina Mizielińska, Joanna Bok z klasy IITOŚ i Kacper Dubowik z klasy IA wcielili się w rolę instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej, a kursantami byli przedstawiciele najmłodszego pokolenia naszego miasta. Wydarzenie to jest kontynuacją działania Bezpieczna+ w naszej szkole i zarazem początkiem współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi, gdzie młodzież naszej szkoły … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, „Bezpieczna Szkoła”

Bezpieczna plus

Bezpieczna plus – zakończenie Trzy miesiące trwania projektu, to kilka godzin spotkań młodzieży ze specjalistami różnych dziedzin. Prowadzone one były w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Takie spotkania muszą przynosić wymierne efekty. Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie „Bezpieczna plus” efektem jest wyłonienie 10-osobowej grupy Liderów, którzy stanowić będą Młodzieżowy Szkolny Sztab Kryzysowy. Wytypowanie najlepszych wiązało się z rzetelnym przygotowaniem uczestników projektu do sprawdzenia … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, „Bezpieczna Szkoła”

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami i „Bezpieczna plus” Spotkanie z rodzicami było świetną okazją do zaprezentowania umiejętności nabytych przez Liderów Młodzieżowego Szkolnego Sztabu Kryzysowego w zakresie pierwszej pomocy.  Nikolina Mizielińska i Joanna Bok z klasy IITOŚ oraz Kacper Dubowik z klasy IA  przedstawili rodzicom schemat postępowania przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo  dokładnie przeprowadzili instruktaż przywracania podstawowych czynności życiowych poszkodowanego, u którego nastąpiło zatrzymanie krążenia. Rodzice chętnie włączyli do działań praktycznych i podjęli … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, „Bezpieczna Szkoła”

Kierunek Poznań

Program Bezpieczna +, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły szkoląc się na wykwalifikowanych strażników naszego życia i zdrowia zakończył się w Poznaniu. Wizyta na Miejskim Stadionie INEA była nagrodą dla 10 osób, które wykazały się najwyższym stopniem wiedzy podczas egzaminu końcowego wieńczącego działanie programu. 14 grudnia 2016 równo o godzinie 13 00 nasza ekipa w osobach 10 członków Młodzieżowego Szkolnego Sztabu Kryzysowego stawiła się … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wycieczki, „Bezpieczna Szkoła”

Spotkanie z przedstawicielami KP PSP w Choszcznie

Ewakuacja i wszystko, co trzeba wiedzieć o gaszeniu pożarów- czyli „Bezpieczna plus” trwa Uczeń jako wyspecjalizowany wszechstronnie ratownik to umiejący reagować w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia, zdrowia i mienia. W związku z tymi założeniami, kolejnym działaniem wynikającym z udziału w „Bezpiecznej plus”, było przeszkolenie uczniów w procedurach ewakuacji oraz podjęcie prób samodzielnego gaszenia. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami Straży Pożarnej wszyscy uczestnicy projektu mogli zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną ale i umiejętności praktyczne. … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, „Bezpieczna Szkoła”

Kurs udzielania pierwszej pomocy

„Bezpieczna plus” – ciąg dalszy Nowym działaniem Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich, wynikającym z udziału w projekcie „Bezpieczna plus”, było kompleksowe przygotowanie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Cykl spotkań warsztatowych w ramach kursu pomocy przedmedycznej BLS – AED i podstawowych czynności resuscytacyjnych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, to kolejne warsztaty dla młodych adeptów Młodzieżowego Szkolnego Sztabu Kryzysowego.                                                                        Koordynator projektu Edyta … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, „Bezpieczna Szkoła”

Narodowe Święto Niepodległości

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór daty 11 listopada można uzasadnić zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Campiegne właśnie 11 listopada 1918 roku, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Tak więc data święta niepodległości jest symboliczna i umowna. Przyjęło się, że tego dnia odzyskaliśmy niepodległość, bo wtedy Rada Regencyjna przekazała władzę w ręce komendanta Józefa Piłsudskiego, który został naczelnikiem państwa. … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Uroczystości szkolne, „Bezpieczna Szkoła”

Spotkanie z przedstawicielami KPP w Choszcznie

Bezpieczna plus czyli uczeń świadomy zagrożeń gwarantem bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych Rozpoczęliśmy realizację projektu Bezpieczna plus. Mamy za sobą warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, na temat stosowania procedur alarmowych w zagrożeniu terrorystycznym i zachowania się w sytuacjach znalezienia podejrzanego przedmiotu. To pierwszy z cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.                                                                        Koordynator projektu Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, „Bezpieczna Szkoła”

Konkurs na zakładkę do książki

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO   I.  Postanowienia ogólne: Konkurs realizowany jest w ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła” i Szkolnego Programu Profilaktyki. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu choszczeńskiego. II. Temat konkursu: Projekt zakładki do książki promująca treści: “Profilaktyka używania dopalaczy”. Czas trwania konkursu: 21.03-15.04. 2016 r. Organizator konkursu: Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. III. Cele konkursu: Zwiększenie świadomości uczniów z zakresu … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Konkursy, „Bezpieczna Szkoła”