browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekty

Ogłoszenie

Z powodu zawieszenia nauki w szkole wszystkie zajęcia w ramach projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” zostają odwołane do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” nr projektu RPZP.08.06.00-32-K048/18 w okresie 02.09.2019 – 26.06.2020 w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie  Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia  (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Nabór na bezpłatne kursy i staże

Uczniów i uczennice Technikum i Branżowej Szkoły  I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie zapraszamy do udziału w Kursie prawa jazdy kat. B (rozpoczęcie zajęć jesienią 2020 roku – 6 miejsc),  w Kursie spawacza (6 miejsc), Kursie obsługi wózków jezdniowych (20 miejsc) i Kursie obsługi programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT z elementami obsługi kas fiskalnych.  Formularze rekrutacyjne są do pobrania w sali 218. Wypełnione formularze należy dostarczyć … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Harmonogram udzielania wsparcia

Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” nr projektu RPZP.08.06.00-32-K048/18 – aktualizacja w związku z rozpoczęciem Kursu obsługi programu sprzedażowo – magazynowego Subiekt GT wraz z elementami obsługi kas fiskalnych. Harmonogram udzielanego wsparcia (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Informacja z otwarcia ofert, wybór oferenta

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie” przy realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja”: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (pobierz) Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie”. Zapytanie ofertowe (pobierz) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  (pobierz) Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pobierz) Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (pobierz) Załacznik nr 4 – specyfikacja techniczna (pobierz) Załącznik nr 5 – projekt umowy (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Zapytanie ofertowe – kurs prawo jazdy kategorii B

II zapytanie ofertowe – kurs prawo jazdy kategorii B (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – prawo jazdy kategorii B (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Prawo jazdy kategorii B

Informacja z otwarcia ofert  (pobierz) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Prawo jazdy – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pobierz) Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach (pobierz) Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (pobierz) Załącznik nr 4 – doświadczenie wykonawcy (pobierz) Załącznik nr 5 – umowa prawa jazdy  (pobierz) Załącznik nr 6 – zapytanie ofertowe  (pobierz)    

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty