browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pedagog szkolny

Prelekcja o dopalaczach

W ramach współpracy Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie, w dniach 15 i 16 grudnia 2022 r. odwiedziła nas mł. asp. Agnieszka Nawrocka. Przeprowadziła ona cykl prelekcji i pogadanek na temat szkodliwości dopalaczy i środków odurzających. Bohaterowie filmów zaprezentowanych przez panią Agnieszkę przedstawili, jaki wpływ na ich życie miało i ma uzależnienie od środków odurzających. Młodzież dowiedziała się również, gdzie szukać pomocy mogą … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, Pedagog szkolny

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października przypada Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku jest okazją do rozpowszechniania przesłania o unikaniu przemocy poprzez edukację i zwiększenie świadomości społecznej. Tradycją naszej szkoły stało się, że dzień ten obchodzimy, podejmując wspólne działania z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie, dlatego 3 października 2022 r. zostały przeprowadzone zajęcia z uczniami klas pierwszych. Młodszy aspirant Marcin Felusiak przeprowadził pogadankę … Continue reading »

Kategorie: Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a dzieci dodatkowo chronione są prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada przypada rocznica uchwalenia tego najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.  Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich skierowana jest na dzieci i ich prawa. Tak też było i w naszej szkole. Samorząd Uczniowski przypomniał uczniom ich prawa i przypomniał, że obowiązkiem dorosłych jest dbanie … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Pedagog szkolny

Przestępstwa w Internecie – debata

Cyberzagrożenia to wciąż aktualny temat, dlatego w działaniach profilaktycznych szkoły nie mogło zabraknąć  omówienia tego rodzaju zagrożeń. Debata zorganizowana została jako efekt wieloletniej współpracy w zakresie profilaktyki z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie. Gośćmi byli: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, kom. Paweł Kasiński, mł. asp. Radosław Ciborowski, dzielnicowy – asp. sztab. Ireneusz Kozicz oraz Adrianna Steczyszyn – koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W charakterze … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny, „Bezpieczna Szkoła”

Warsztaty #donthejt

12 listopada 2019 r. mogliśmy skorzystać z projektu profilaktycznego studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Młodzi przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komedy Policji w Choszcznie przeprowadzili  warsztaty dla uczniów w projekcie  #donthejt. Podczas zajęć zbadali sposób rozumienia hejtu przez młodzież. Poruszone zostały zagadnienia hejtu oraz odpowiedzialności karnej związanej z mową nienawiści … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny

Prelekcja na temat handlu ludźmi

25 października 2019 r. przebiegał pod hasłem „Nie daj się sprzedać”. Czym jest handel ludźmi i o czym należy pamiętać, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. To temat zajęć przeprowadzonych w szkole przez policjantów Komendy Powiatowej Policji. Przestępstwo handlu ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa, stanowi jedną z najcięższych zbrodni, która narusza podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Data 2 października nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r., na mocy której ustanowiono obchody Dnia Bez Przemocy, jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny

Dzień Dawcy po raz kolejny

15 września 2019 r., podczas tradycyjnego biegu “Choszczeńska Dziesiątka”, znów podjęliśmy decyzję o akcji rejestracji potencjalnych Dawców Komórek Macierzystych Szpiku. Tym razem udało zarejestrować się prawie 30 kolejnych chętnych do ratowania życia. Akcję koordynowała Edyta Tyburczy-Kujawa, a jako wolontariuszki pracowały p. Adrianna Dokurno- nauczycielka historii, uczennice klasy III Liceum Ogólnokształcacego Ewelina Salamon i Alicja Tuszyńska, klasy II Technikum Handlowego Patrycja Ufnal i Natalia … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty, Pedagog szkolny

Wypadki drogowe i ewakuacja

Każdego roku z Zespole szkól Nr 2 podejmujemy współpracę z Powiatową Komendą Straży Pożarnej. Korzystając z doświadczenia i wiedzy asp. Stanisława Rydza staramy się wpływać na podniesienie świadomości młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań. Wszystkie klasy I objęte są prelekcjami z tematu ewakuacji. Dzięki temu uczniowie wiedzą jak zachować w przypadku wybuchu pożaru nie tylko w szkole czy w domu ale i w innych miejscach użyteczności publicznej. Uczniom klas II prezentowane są zachowania niebezpieczne na drogach i ich konsekwencje. … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, Pedagog szkolny

Świątecznie pomagamy

Po raz kolejny udało nam się przeprowadzić akcję “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, czyli zorganizować zbiórkę żywności i chemii gospodarczej dla potrzebujących mieszkańców miasta. Z radością patrzyliśmy, jak każdego dnia darów przybywa, a wolnego miejsca na podłodze jest coraz mniej. W zbiórkę włączyli się, jak co roku, uczniowie i nauczyciele, i z niepokojem pytali, czy darów starczy, by obdarować założone 10 osób. Starczyło. Tym bardziej, że w zbiórkę czynnie włączyli … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Pedagog szkolny