browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Matury

Matury poprawkowe

Informujemy, że matury poprawkowe odbędą się 23.08.2022 r. o godzinie 9.00 w następujących salach: język angielski w sali 208; matematyka w sali 215 (w auli). Zdający powinni zgłosić się do szkoły o godzinie 8.00.

Kategorie: Aktualności, Matury

Pożegnanie klasy technika handlowca 2022

Nigdy nie zadowalać się zrobionym, zawsze iść dalej. Stanisław Lem, Astronauci Każde motto jest przesłaniem, ale słowa Stanisława Lema są i przesłaniem, i sumą. Są one sumą czteroletniej edukacji klasy techników handlowców, którzy, rozpoczynając po gimnazjum naukę w roku reformy oświatowej, czyli 2018, od razu wiedzieli, że ze względu na strukturę ówczesnego naboru w naszej szkole będą jedyną klasą maturalną w roku 2022. Świadomość tego faktu z pewnością towarzyszyła nauczycielom, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Matury, Uroczystości szkolne Tags:

Wiedza o społeczeństwie – zajęcia projektowe

Od stycznia 2022 r. w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywają się zajęcia z wiedzy o społeczeństwie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W zajęciach tych uczestniczy 4 uczniów z klasy IV Technikum Nr 2 w zawodzie technik handlowiec. W ramach zajęć uczniowie uzupełniają swoją wiedzę z poszczególnych działów o treści z podstawy programowej obejmujące zakres rozszerzony. Ćwiczą umiejętności … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Matury Tags:

Matematyka – zajęcia projektowe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ramach projektu “Pomorze Zachodnie – wsparcie pedagogiczno-psychologiczne”, odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. W zajęciach uczestniczy osiem uczennic z klasy IV Technikum w zawodzie technik handlowiec. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje kompetencje matematyczne oraz powtarzają materiał, który poznali podczas edukacji zdalnej w poprzednich latach szkolnych. Uczniowie ćwiczą rozwiązywanie typowych zadań otwartych z arkuszy maturalnych oraz poznają strategie rozwiązywania zadań … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Matury Tags:

Język polski i język angielski – zajęcia projektowe

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie realizuje grant w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” . W związku z realizacją projektu, w drugiej turze rozpoczętej … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Matury Tags:

Nasze Technikum wśród najlepszych

Być może pierwszy raz, ale być może nie ostatni Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie ma prawo poszczycić się cenionym wyróżnieniem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – Brązową Tarczą. W zestawieniu brano pod uwagę wyniki matur i wyniki egzaminów zawodowych. W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajęliśmy miejsce 20., w rankingu ogólnopolskim – 426. Cieszymy się i dziękujemy. Dziękujemy uczniom, nauczycielom i wszystkim, którzy wspierają nasze wysiłki na rzecz … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Matury, Rekrutacja Tags: ,

Terminarz maturalnych egzaminów poprawkowych

Podajemy terminarz maturalnych egzaminów poprawkowych: Terminarz maturalnych egzaminów poprawkowych 2021

Kategorie: Aktualności, Matury

Matury 2021

Poniżej zamieszczamy harmonogram tegorocznych matur oraz procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas egzaminów. HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH W ZEPOLE SZKÓŁ NR 2 W CHOSZCZNIE 2021 Instrukcja zapewnienia bezpieczeństwa – ZS Nr 2 MATURA 2021

Kategorie: Aktualności, Matury

Matura 2020 – ważne informacje

W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, zgodnie z wytycznymi MEN, CKE i GIS, została opracowana informacja na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego. W/w informacja jest zamieszona na tablicy w holu szkoły i w pokoju nauczycielskim oraz została przesłana w wiadomościach dziennika elektronicznego Librus do absolwentów szkoły i wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego. Poniżej publikujemy zasady organizacji matury w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, harmonogram … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Matury

Wyniki matury 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH ODBĘDZIE SIĘ 04 LIPCA 2019 r. OD GODZINY 14:00 DO 16:00 W KANCELARII SZKOŁY

Kategorie: Aktualności, Matury