browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminów zawodowych – SESJA LATO

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów zawodowych w sesji LATO 2023 Harmonogram egzaminów – LATO 2023 (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Warsztaty – stawiamy na nowoczesność

Z chwilą rozpoczęcia działalności dydaktycznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choszcznie, co miało miejsce w czerwcu 1963 roku, przystąpiono również do organizacji Warsztatów Szkolnych. Początkowo kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz mechanik i odlewnik, odbywało się na terenie Wytwórni Radiatorów Żeliwnych w Choszcznie (obecnie w tym miejscu znajduje się dyskont ALDI). Jednocześnie czynione były starania o uruchomienie własnego obiektu. Na ten cel przeznaczono zabudowania po przedsiębiorstwie Rejon Dróg Publicznych, znajdujące … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe Tags:

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja ZIMA 2023

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2023r. dla wszystkich typów szkół Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz) Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2023r. dla zawodu technik handlowiec Część praktyczna odbędzie się wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część praktyczna (pobierz) UWAGA: Na egzamin … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Egzamin zawodowy – informacje

Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym w formule 2019 Egzamin zawodowy – formuła 2019 (pobierz) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 OKE – Informacja _o sposobie organizacji i przeprowadzania EZ (pobierz) Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023r. – Formuła 2019 Komunikat o pomocach – część praktyczna (pobierz) … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe Tags: , ,

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja czerwiec – lipiec 2022

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2022r. dla wszystkich typów szkół Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w formie elektronicznej (na komputerach) wg załączonego harmonogramu: Harmonogram przeprowadzania części pisemnej 2022 (pobierz) Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2022r. dla wszystkich typów szkół Część praktyczna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Pożegnanie klasy technika handlowca 2022

Nigdy nie zadowalać się zrobionym, zawsze iść dalej. Stanisław Lem, Astronauci Każde motto jest przesłaniem, ale słowa Stanisława Lema są i przesłaniem, i sumą. Są one sumą czteroletniej edukacji klasy techników handlowców, którzy, rozpoczynając po gimnazjum naukę w roku reformy oświatowej, czyli 2018, od razu wiedzieli, że ze względu na strukturę ówczesnego naboru w naszej szkole będą jedyną klasą maturalną w roku 2022. Świadomość tego faktu z pewnością towarzyszyła nauczycielom, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Matury, Uroczystości szkolne Tags:

Zajęcia projektowe z przedmiotów zawodowych w TH

W styczniu 2022 roku rozpoczęła się druga edycja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik handlowiec w ramach projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”. Wsparciem zostali objęci uczniowie Technikum Nr 2 w Choszcznie, którzy uczestniczą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Celem projektu jest minimalizowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19. W zajęciach bierze udział łącznie 22 uczniów z klasy IIITH. Odbywają … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Projekty Tags:

Nasze Technikum wśród najlepszych

Być może pierwszy raz, ale być może nie ostatni Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie ma prawo poszczycić się cenionym wyróżnieniem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – Brązową Tarczą. W zestawieniu brano pod uwagę wyniki matur i wyniki egzaminów zawodowych. W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajęliśmy miejsce 20., w rankingu ogólnopolskim – 426. Cieszymy się i dziękujemy. Dziękujemy uczniom, nauczycielom i wszystkim, którzy wspierają nasze wysiłki na rzecz … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Matury, Rekrutacja Tags: ,

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2022

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022r. dla wszystkich typów szkół Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022r. wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz) Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022r. dla wszystkich typów szkół Część praktyczna … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Centrum spawalnictwa w ZS Nr 2

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie uznane za Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD POLSKA W dniu 11 października 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia Warsztatom Szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 Certyfikatu Uznania Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD POLSKA. Nadanie Certyfikatu było poprzedzone audytem przeprowadzonym przez TÜV, dotyczącym pomieszczeń, sprzętu oraz wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej. Jest to kolejny krok … Continue reading »

Kategorie: Egzaminy zawodowe, Nasze kontakty, Uroczystości szkolne Tags: