browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Aktualności

Wywiadówki

28 stycznia 2021 r.  o godz. 15.30 odbędą się wywiadówki podsumowujące pierwsze półrocze. Będą one miały charakter zdalny. Spotkania online rodziców z wychowawcami odbędą się poprzez platformę Teams. Rodzice logują się przez konto dziecka na zaplanowane przez nauczyciela spotkanie. Od godziny 16:00 do 17:00 będzie możliwość kontaktu indywidualnego z nauczycielami. Rodzice komunikują się wówczas poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

Życzenia świąteczne 2020

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, miłości i zdrowia. Niech świąteczny czas przyniesie spokój i radość. Niech spełni się wszystko co najlepsze. Życzę nadziei na to, co przed nami, uśmiechu i pogody ducha na każdy dzień w nadchodzącym Roku 2021. Z wyrazami szacunku Barbara Ciecierska dyrektor szkoły

Kategorie: Aktualności

Olimpiada z ZUS

14 grudnia 2020 roku odbył się etap szkolny Olimpiady z ZUS “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Pierwszy raz był on przeprowadzony online.  Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II TH. Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy wśród młodzieży na temat ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu uczestnicy konkursu brali udział w cyklu zajęć poświęconych tej tematyce w ramach realizacji projektu “Lekcje z ZUS”. 

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i co dalej…?

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Dzień Wolontariusza to świetna okazja do ukazania całemu światu, jak ważną rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest to również doskonały moment dla samych wolontariuszy, ponieważ mogą pochwalić się … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Samorząd Uczniowski Tags:

Harmonogram przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r. dla wszystkich typów szkół Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021r. wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz) Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r. dla wszystkich typów szkół Część praktyczna … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Nobliści Polscy 2020

Młodzi ludzie z poznawaniem świata nie chcą czekać, aż ten świat stanie się lepszy. Kiedy nie będzie już chorób, śmierci i wojen. Ciekawość młodych ludzi musi być zaspokojona niezależnie od okoliczności. Naszą, nauczycieli, odpowiedzialnością jest rozumieć to proste prawo młodości i stwarzać takie warunki, by poznawcze pasje młodych znalazły ujście. Tego rodzaju refleksja przyświecała organizatorom już XIX, tym razem zdalnego, Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty

Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo, 10 grudnia 2020 r. w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły spowodowanym pandemią, wywiadówki odbędą się zdalnie: Od 15:30 do 16:00 odbędą się spotkania online rodziców z wychowawcami, tzn. wychowawcy planują zebrania na platformie MS Teams, a rodzice logują się przez konto dziecka. Głównym celem spotkania jest informacja o postępach uczniów w nauce oraz przedstawienie zagrożeń śródroczną oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów. Od 16:00 do 17:00 zapraszamy do kontaktu … Continue reading »

Kategorie: Aktualności

Przypominamy

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, w związku z przedłużonym do 3 stycznia 2021 r. zawieszeniem zajęć stacjonarnych, przedstawiam poniżej zasady funkcjonowania szkoły w tym okresie. ZMIANY Od 30 listopada br. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. BEZ ZMIAN Dyrektor szkoły w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym … Continue reading »

Kategorie: Aktualności

Kształcenie branżowe – po rozmowie z uczniami

Uczniowie, kształcąc się w systemie trzyletnim i wybierając różne zawody: mechanik pojazdów samochodowych, rolnik, sprzedawca, stolarz, starają się i chcą spełniać swoje marzenia związane z dalszym kształceniem i miejscem na rynku pracy. Dziś problemem nie jest bezrobocie, ale dostosowanie kwalifikacji do rynku pracy. I w tym kontekście było wprowadzono obowiązkowe egzaminy zawodowe. Różnorodność zawodów jest właśnie tą możliwością ułatwiającą rozwój ucznia i pomagającą znaleźć swoje miejsce w dzisiejszym … Continue reading »

Kategorie: Aktualności

“Nobliści Polscy” – zaproszenie

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie nosi zaszczytne imię Noblistów Polskich. Taki patronat zobowiązuje i skłania do działań popularyzujących dokonania i budujących wśród młodszych pokoleń rodaków prestiż polskich laureatów Nagrody Nobla. XIX Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy” organizatorzy postanowili przeprowadzić w formie zdalnej. Tracimy wiele, bo nasza impreza miała wielkie walory integracyjne i panująca podczas zmagań atmosfera była jej niewątpliwym atutem, ale jesteśmy przekonani, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Konkursy