browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bezpieczeństwo zdrowotne

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie:

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego w ZS Nr 2 w Choszcznie

W dokumencie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o:

  • Organizacji pracy szkoły w zakresie warunków sanitarnych;
  • Funkcjonowaniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
  • Postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia zakażenia u ucznia/pracownika szkoły.