browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Jojanka

Dzień Sportu – tradycja szkoły

Czy można wiosnę powitać na sportowo – jak najbardziej. Tradycyjnie już uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od wielu lat uświetniają ten dzień na hali sportowej. Uroczysty apel z zachowaniem ceremoniału zapalenia znicza olimpijskiego, podsumowaniem zmagań sportowych organizowanych w roku szkolnym, a następnie zdrowa rywalizacja w duchu sportowym i dobra zabawa. Cel – zdobycie tytułu „Najbardziej usportowionej klasy w szkole”. Drugi rok z rzędu sytuacja pandemiczna krzyżuje Nam … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Sport, Uroczystości szkolne

Zebrania z rodzicami

25 marca 2021 r.  o godz. 15.30 odbędą się wywiadówki, których celem jest  przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce oraz w klasach maturalnych przedstawienie zagrożeń końcoworoczną oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów. Będą one miały charakter zdalny. Spotkania online rodziców z wychowawcami odbędą się poprzez platformę Teams. Rodzice logują się przez konto dziecka na zaplanowane przez nauczyciela spotkanie. UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo udział w wywiadówce jest możliwy tylko przy włączonej … Continue reading »

Kategorie: Aktualności

Obchody Dnia Handlowca

W związku z obchodzonym w Polsce Dniem Handlowca zwanym również Dniem Pracownika Handlu w naszej szkole został zorganizowany Konkurs na Najlepszego Handlowca oraz lekcja dotycząca praw konsumenta,  na którą zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele. 2 lutego 2021 roku 44. uczniów uczących się w Technikum Handlowym w klasach I – III rywalizowało między sobą o tytuł Najlepszego Handlowca. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną konkurs odbył się w formie quizu online. … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tags:

Zmiana harmonogramu zajęć z projektu

 Poniżej znajduje się zmieniony harmonogram zajęć z projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja*. Zmiana harmonogramu na okres zdalnej nauki 2021r. (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Konkurs na najlepszego handlowca

2 lutego 2021 r. odbędzie się w naszej szkole „Konkurs na Najlepszego Handlowca”. W ten sposób chcemy uczcić obchodzony w tym dniu w Polsce Dzień Handlowca. Poniżej załączamy regulamin. regulamin konkursu (pobierz) Zapraszamy  nauczyciele TH

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Wywiadówki

28 stycznia 2021 r.  o godz. 15.30 odbędą się wywiadówki podsumowujące pierwsze półrocze. Będą one miały charakter zdalny. Spotkania online rodziców z wychowawcami odbędą się poprzez platformę Teams. Rodzice logują się przez konto dziecka na zaplanowane przez nauczyciela spotkanie. Od godziny 16:00 do 17:00 będzie możliwość kontaktu indywidualnego z nauczycielami. Rodzice komunikują się wówczas poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

Olimpiada z ZUS

14 grudnia 2020 roku odbył się etap szkolny Olimpiady z ZUS “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Pierwszy raz był on przeprowadzony online.  Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II TH. Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy wśród młodzieży na temat ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu uczestnicy konkursu brali udział w cyklu zajęć poświęconych tej tematyce w ramach realizacji projektu “Lekcje z ZUS”. 

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Harmonogram przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r. dla wszystkich typów szkół Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021r. wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz) Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r. dla wszystkich typów szkół Część praktyczna … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

BEZPIECZNA EDUKACJA

Dnia 9 listopada br. Pani Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński i Pan Paweł Szuber – Wicestarosta Choszczeński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elżbiety Rybka – Markiewicz, podpisali umowę o powierzenie grantu na realizację programu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

Akademia Morska zaprasza

Akademia Morska w Szczecinie organizuje wspólnie z Urzędem Marszałkowskim konkurs. Do wygrania nagrody nie tylko rzeczowe – można uzyskać także wirtualny indeks Rektora AMS. Link do konkursu znajduje się w poniższym linku: https://www.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/konkurs-mewy-masz-pomys-na-rozwoj-morskiej-energetyki-wiatrowej/  Bronisław Mielczarek    

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty