browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Jojanka

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja ZIMA 2023

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2023r. dla wszystkich typów szkół Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz) Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2023r. dla zawodu technik handlowiec Część praktyczna odbędzie się wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część praktyczna (pobierz) UWAGA: Na egzamin … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Egzamin zawodowy – informacje

Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym w formule 2019 Egzamin zawodowy – formuła 2019 (pobierz) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 OKE – Informacja _o sposobie organizacji i przeprowadzania EZ (pobierz) Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023r. – Formuła 2019 Komunikat o pomocach – część praktyczna (pobierz) … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe Tags: , ,

Gala rozdania stypendium Prezesa Rady Ministrów

29 listopada 2022 roku po dwóch latach przerwy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wicewojewoda Tomasz Wójcik, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz wicekurator Bogusław Ogorzałek. Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 przyznawane są na podstawie osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2021/2022. Podczas … Continue reading »

Kategorie: Aktualności Tags: , ,

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

22 listopada 2022 r. o godz. 13.00. odbył się etap szkolny Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Jej uczestnicy brali również udział w projekcie „Lekcje z ZUS”, gdzie wraz z nauczycielem  wspólnie omawiali najważniejsze zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych. Najlepiej test napisali następujący uczniowie: Klaudia Kwiatkowska; Klaudia Klejna; Gracjan Król. Uzyskali oni taką samą liczbę punktów. Gratulujemy wysokiego  wyniku!

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tags:

Po trzech latach znowu razem

W dniach 17-18 listopada 2022 r. oficjalną wizytę w Zespole Szkół Nr 2 złożyli przedstawiciele szkoły partnerskiej  OSZ Oder–Spree w Fürstenwalde – pan Jörg Höhnow i pan Uwe Schaffranke. Stronę polską reprezentowali: dyrekcja szkoły – pani Beata  Chmielewska, pani Edyta Kondela, kierownik warsztatów szkolnych, pan Janusz Solski oraz pani Teresa Wiśniewska, pełniąca rolę tłumacza. Cel wizyty był konkretny – doprecyzować szczegóły … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Współpraca zagraniczna

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to wyjątkowy dzień, w którym 33 lata temu została uchwalona Konwencja o Prawach Dziecka. Najważniejszy dokument stanowiący o prawach najmłodszych został uchwalony w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowany przez Polskę w 1991 roku. Co roku UNICEF czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci robi wszystko, aby każde dziecko na świecie miało zapewnione … Continue reading »

Kategorie: Aktualności

Kiermasz podręczników

Kategorie: Aktualności

Nasi partnerzy nie zapominają

Nie samą szkołą żyją nauczyciele, czasami warto odświeżyć stare kontakty. A okazja ku temu była wyjątkowa. Nasi partnerzy – OSZ Oder–Spree w Fürstenwalde. wysłali do nas oficjalne zaproszenie, z którego chętnie skorzystaliśmy. Cel był podwójny: Targi Edukacyjne „Czas startu”, organizowane przez OSZ Oder–Spree w Fürstenwalde, oraz odnowienie kontaktów partnerskich po pandemii. Delegacja naszej szkoły w składzie: p. dyrektor Beata Chmielewska, p. wicedyrektor Edyta Kondela, p. kierownik warsztatów szkolnych p. Janusz Solski, … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Współpraca zagraniczna

Godziny dostępności nauczycieli

Poniżej znajdują się godziny dostępności nauczycieli.  GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI (pobierz)

Kategorie: Aktualności

Zebrania z rodzicami

13 września br. (wtorek) o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy

Kategorie: Aktualności