browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Jojanka

Wystartuj z biznesem w 2 dni

20 i 23 stycznia 2023r. w naszej szkole odbywały się Warsztaty Startup Shaker w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”. Ich organizatorem było Startup Academy. W zajęciach brali udział uczniowie klasy IIITH i TOŚ oraz cztery osoby z klasy IITH. Celem warsztatów było opracowywanie projektu własnej działalności gospodarczej. Jego uczestnicy pracowali w grupach. Planowali własne biznesy. Dotyczyły one m.in. następujących … Continue reading »

Kategorie: Aktualności Tags:

Wywiadówki

19 stycznia 2023r.  o godz. 15.30 odbędą się wywiadówki podsumowujące pierwsze półrocze. Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

Wywiadówki

15 grudnia br. o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami, w trakcie których zostaną omówione zagrożenia ocenami niedostatecznymi, frekwencja na zajęciach oraz sprawy bieżące. Zapraszamy!

Kategorie: Aktualności

Projekt „Praktyczna edukacja w warsztatach XXI wieku”

Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią podjęliśmy się roli organizatora projektu „Praktyczna edukacja w warsztatach XXI wieku”. Naszym zadaniem było przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia, które w obecnych czasach wymagało zaangażowania wielu osób. Szczególne podziękowania kierujemy do dyrekcji szkoły: pani Beaty Chmielewskiej, pani Edyty Kondeli, nauczycieli z warsztatów szkolnych: pana Jana Czekana, pana Zygmunta Kudlaszyka, pana Roberta Mańkowskiego, pana Janusza Solskiego, pana … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, Współpraca zagraniczna, Wycieczki Tags:

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja ZIMA 2023

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2023r. dla wszystkich typów szkół Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz) Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2023r. dla zawodu technik handlowiec Część praktyczna odbędzie się wg załączonego harmonogramu: Harmonogram egzaminów zawodowych – część praktyczna (pobierz) UWAGA: Na egzamin … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Egzamin zawodowy – informacje

Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym w formule 2019 Egzamin zawodowy – formuła 2019 (pobierz) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 OKE – Informacja _o sposobie organizacji i przeprowadzania EZ (pobierz) Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023r. – Formuła 2019 Komunikat o pomocach – część praktyczna (pobierz) … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe Tags: , ,

Gala rozdania stypendium Prezesa Rady Ministrów

29 listopada 2022 roku po dwóch latach przerwy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wicewojewoda Tomasz Wójcik, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz wicekurator Bogusław Ogorzałek. Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 przyznawane są na podstawie osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2021/2022. Podczas … Continue reading »

Kategorie: Aktualności Tags: , ,

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

22 listopada 2022 r. o godz. 13.00. odbył się etap szkolny Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Jej uczestnicy brali również udział w projekcie „Lekcje z ZUS”, gdzie wraz z nauczycielem  wspólnie omawiali najważniejsze zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych. Najlepiej test napisali następujący uczniowie: Klaudia Kwiatkowska; Klaudia Klejna; Gracjan Król. Uzyskali oni taką samą liczbę punktów. Gratulujemy wysokiego  wyniku!

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tags:

Po trzech latach znowu razem

W dniach 17-18 listopada 2022 r. oficjalną wizytę w Zespole Szkół Nr 2 złożyli przedstawiciele szkoły partnerskiej  OSZ Oder–Spree w Fürstenwalde – pan Jörg Höhnow i pan Uwe Schaffranke. Stronę polską reprezentowali: dyrekcja szkoły – pani Beata  Chmielewska, pani Edyta Kondela, kierownik warsztatów szkolnych, pan Janusz Solski oraz pani Teresa Wiśniewska, pełniąca rolę tłumacza. Cel wizyty był konkretny – doprecyzować szczegóły … Continue reading »

Kategorie: Aktualności, Współpraca zagraniczna

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to wyjątkowy dzień, w którym 33 lata temu została uchwalona Konwencja o Prawach Dziecka. Najważniejszy dokument stanowiący o prawach najmłodszych został uchwalony w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowany przez Polskę w 1991 roku. Co roku UNICEF czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci robi wszystko, aby każde dziecko na świecie miało zapewnione … Continue reading »

Kategorie: Aktualności