browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkursy dla szkół podstawowych

Opublikowano przez 31 października 2023 Możliwość komentowania Konkursy dla szkół podstawowych została wyłączona

W menu górnym w zakładce “Konkursy” publikujemy listy uczniów szkół podstawowych zakwalifikowanych do etapu rejonowego z poszczególnych przedmiotów.

Comments are closed.