browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gala z okazji DEN

Opublikowano przez 13 października 2023 Możliwość komentowania Gala z okazji DEN została wyłączona

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 13 października 2023 r. w auli Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. W uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w 250 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej uczestniczyli zasłużeni  nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy w swojej pracy dzielą się wiedzą, pasją i sercem. Wśród nich była p. Teresa Wiśniewska- nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, która otrzymała Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty jako jedyna w Powiecie Choszczeńskim. Ww. nagrodę wręczyli Wojewoda Zachodniopomorski p. Zbigniew Bogucki  i  Zachodniopomorski Kurator Oświaty p. Katarzyna Koszewska. Pięknym akcentem imprezy był występ zespołu  ze Szkoły Artystycznej Singerton. Jego członkowie  zaskoczyli uczestników gali repertuarem, grą na instrumentach i umiejętnościami wokalnymi. Pikanterii wydarzeniu nadaje liczba 13. Otóż nagroda została wręczona naszej koleżance 13 października, a obok niej stał na scenie  jako laureat, dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Co za zbieg okoliczności.

PS.Mamy nadzieję, że za rok będą kolejni nagrodzeni. Do odważnych świat należy. Wrota zostały otwarte i czas zbierać laury.

Comments are closed.