browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Program „Kraina OZE”

Opublikowano przez 4 sierpnia 2023 Możliwość komentowania Program „Kraina OZE” została wyłączona

OZE to Odnawialne Źródła Energii, a „Kraina OZE” to nowoczesny projekt edukacyjny, który zaczniemy realizować dzięki staraniu nauczycieli przedmiotów zawodowych ochrony środowiska Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

Na początek w szkole powstanie EKOPRACOWNIA w ramach zadania pn. „Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii”, dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Na ten cel pozyskaliśmy dotację w kwocie 67.498,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 74.998,00 zł.
Planowana data przekazania EKOPRACOWNI to październik 2023 r.

W ramach zadania odremontowana zostanie pracownia oraz zostanie zakupione wyposażenie szkolne i multimedialne wraz z pomocami dydaktycznymi. Gdy pracownia już będzie gotowa, zostanie zrealizowany Program Edukacyjny „Kraina OZE”, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, przy czym nie tylko uczniów naszej szkoły, bo program będzie miał szerszy zasięg.

 

Comments are closed.