browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja uzupełniająca

Opublikowano przez 24 lipca 2023 Możliwość komentowania Rekrutacja uzupełniająca została wyłączona

Wniosek o przyjęcie do Technikum Nr 2 lub Branżowej Szkoły I Stopnia w postępowaniu uzupełniającym należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie do 28 lipca 2023r. do godziny 15.00.

Comments are closed.