browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podwójny jubileusz

Opublikowano przez 5 czerwca 2023 Możliwość komentowania Podwójny jubileusz została wyłączona

Jak ten czas leci. W roku kalendarzowym 2023 nastąpiła kumulacja wydarzeń związanych z historią Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Do nich należy zaliczyć: 60 lat szkoły i 20 lat partnerstwa ze szkołą niemiecką Europaschule OSZ Oder–Spree w Fürstenwalde. Z tej podwójnej okazji kadra kierownicza w składzie: pan Joachim Schenk, pan Jörg Höhnow, pan Torsten Fischer i pan Uwe Schaffranke złożyła oficjalną wizytę w naszej szkole w dniach 2-3 czerwca 2023r. Delegacja niemiecka uczestniczyła w części oficjalnej jubileuszu oraz okolicznościowym poczęstunku. Podczas jubileuszowej akademii pani dyrektor Beata Chmielewska wręczyła gościom medal pamiątkowy wraz  z pismem dotyczącym nadania honorowego tytułu ,,Przyjaciel Szkoły” szkole partnerskiej.                  

Ponadto delegacja niemiecka miała okazję podziękować za 20 lat współpracy oraz złożyć życzenia dostojnej jubilatce. W dalszej części wizyty był poczęstunek połączony ze zwiedzaniem okolicznościowej wystawy fotograficznej oraz wernisażu ,, Diamentowy wernisaż”, na którym zaprezentowano prace plastyczne absolwentów, uczniów oraz pracowników szkoły. Uroczyste podsumowanie jubileuszu szkoły i 20 lat współpracy polsko- niemieckiej nastąpiło podczas kolacji, w której uczestniczyła kadra kierownicza obu szkół. Stronę niemiecka reprezentowali ww. goście, zaś stronę polską: pani Beata Chmielewska, pani Edyta Kondela, pan Robert Mańkowski oraz pani Teresa Wiśniewska  pełniąca rolę tłumacza.

W kolejnym dniu, podczas spotkania roboczego kadry kierowniczej doprecyzowano szczegóły projektu młodzieżowego ,,Maszyny CNC – technologia bez granic”, którego realizacja nastąpi we wrześniu 2023 r. Ustalono, że podczas projektu bazą kształcenia praktycznego będą warsztaty szkolne, ponieważ posiadają bardzo dobre wyposażenie. Głównym celem projektu będzie poznanie zasad programowania maszyn sterowanych numerycznie, a następnie ich praktyczne zastosowanie.

Warto podkreślić, że  polsko – niemiecka kadra kierownicza stanowi  zintegrowany zespół i planuje dalszą współpracę  wykorzystując projekty w różnych dziedzinach.

Projekt został dofinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Powiat Choszczeński.      

koordynator projektu

Teresa Wiśniewska

Comments are closed.