browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady rekrutacji

Opublikowano przez 28 lutego 2023 Możliwość komentowania Zasady rekrutacji została wyłączona

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji (pobierz)

Comments are closed.