browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Warsztaty – stawiamy na nowoczesność

Opublikowano przez 25 lutego 2023 Możliwość komentowania Warsztaty – stawiamy na nowoczesność została wyłączona

Z chwilą rozpoczęcia działalności dydaktycznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choszcznie, co miało miejsce w czerwcu 1963 roku, przystąpiono również do organizacji Warsztatów Szkolnych. Początkowo kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz mechanik i odlewnik, odbywało się na terenie Wytwórni Radiatorów Żeliwnych w Choszcznie (obecnie w tym miejscu znajduje się dyskont ALDI). Jednocześnie czynione były starania o uruchomienie własnego obiektu. Na ten cel przeznaczono zabudowania po przedsiębiorstwie Rejon Dróg Publicznych, znajdujące się przy ulicy Kościuszki, gdzie swoją siedzibę Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie mają do dnia dzisiejszego.

Od roku szkolnego 1964/65 warsztaty rozpoczęły kształcenie praktyczne w zawodzie formierz odlewnik. Na cele szkolenia przystosowano magazyny Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Wolności (za budynkami Urzędu Miasta Choszczna). Gdzie w 1967 roku uruchomiono piec tzw. „żeliwniak” w odlewni szkolnej. Dzisiaj obiekt odlewni nie jest już używany.

W roku 1967 zakupiono dla warsztatów obrabiarki skrawające: tokarki, wiertarki i strugarkę. Na przestrzeni lat przy ulicy Kościuszki pokolenia uczniów, kształcąc się, wykonywały zlecenia produkcyjne dla szeregu firm. Do ważniejszych z nich należały:

 • Państwowa Wytwórnia Radiatorów Żeliwnych w Choszcznie;
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego w Choszcznie;
 • Koszalińskie Zakłady Maszyn Lampowych;
 • Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Błonie” koło Warszawy;
 • Zakłady REMOR w Reczu

Z biegiem lat stan samego budynku warsztatów, jak i wyposażenia, ulegał starzeniu, kolejne koncepcje uruchomienia nowej siedziby szkoły i warsztatów szkolnych napotykały różnorodne przeszkody. Szkoła po pożarze i zamknięciu obiektu przy ulicy Kopernika (obecnie w tym miejscu znajduje się dyskont LIDL) została przeniesiona w 1995 roku do nowo zbudowanej siedziby przy ulicy Polnej, ale warsztaty pozostały dalej w starej siedzibie.

Szansą na zmiany był udział w projekcie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie”. Projekt ten został zrealizowany przez Powiat Choszczeński ze środków finansowych pozyskanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Z uzyskanych środków:

 • Wykonano prace budowlane w budynku warsztatów szkolnych, zagospodarowano teren i infrastrukturę techniczną;
 • Powstały nowoczesne pracownie edukacyjne kształcące w zawodach:
  • ślusarz,
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
  • operator obrabiarek skrawających.
 • Zakupiono wyposażenie oraz oprogramowanie dla pracowni:
  • Obrabiarek CNC,
  • Spawalniczej,
  • Obróbki cieplnej,
  • Obróbki ręcznej,
  • Obróbki mechanicznej.

Wartość całego projektu wyniosła 5 176 066,68 zł., w tym wartość dofinansowania 4 399 656,67 zł., a wkład własny Powiatu Choszczeńskiego wyniósł 776 410,01 zł.

W kwietniu 2019 roku wyremontowaną i rozbudowaną placówkę warsztatów oddano do użytku. Podczas otwarcia doszło do podpisania listu intencyjnego, w którym firma Abplanalp (przedstawiciel na Europę firmy HAAS), Powiat Choszczeński oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zgodnie oświadczają, że rozpoczynają działania, których celem ma być utworzenie na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie Centrum Edukacji Technicznej amerykańskiej firmy HAAS (renomowany producent obrabiarek skrawających CNC), w skrócie HTEC. Niestety, pandemia COVID-19 nieco opóźniła te plany, ale we wrześniu 2020 roku uroczyście Centrum Edukacji Technicznej otwarto.

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę HAAS w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcia do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Dodatkowym celem programu jest równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Nie tylko operatorzy obrabiarek zyskali nieocenione wparcie. W październiku 2021 roku Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie uzyskały Certyfikat Uznania Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD POLSKA. Nadanie Certyfikatu było poprzedzone audytem przeprowadzonym przez TÜV, dotyczącym pomieszczeń, sprzętu oraz wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej.

Nieustanne działania mające na celu polepszanie bazy warsztatów i rozszerzanie kwalifikacji personelu, pozwalają na kształcenie w atrakcyjnych zawodach:

 • operator obrabiarek skrawających;
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń;
 • ślusarz.

Warsztaty Zespołu Szkól Nr 2 w Choszcznie są też Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wymienionych zawodach.

Gospodarz Szkoły – klasa IIA wraz z wychowawcą, panem Robertem Mańkowskim

Comments are closed.