browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja – wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym

Opublikowano przez 28 lutego 2023 Możliwość komentowania Rekrutacja – wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym została wyłączona

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora Szkoły, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych typów szkół/oddziałów
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych (pobierz)

Comments are closed.