browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Opublikowano przez 20 lutego 2023 Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego została wyłączona

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ostało ustanowione w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Oficjalnie rząd Pakistanu ogłosił bengalski językiem urzędowym w 1956 roku, po wielu latach sporów. Data ta ma nie tylko przywoływać wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu. Według ONZ, co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Ze statystyk wynika, że na świecie – co dwa tygodnie – bezpowrotnie znika jeden język, a w konsekwencji nierozerwalnie związane z nim bogactwo intelektualne i kulturalne tradycji przekazu zarówno ustnego, jak i pisanego. Od 1950 r. zanikło ponad 250 języków! Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Dlatego też Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Jego celem jest uświadomienie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych: regionalnych, narodowych, oficjalnych i nieoficjalnych, tych mających ogromny zasięg i tych użytkowanych tylko przez nielicznych.

Jak podaje Wikipedia: język ojczysty, także język pierwszy, język rodzimy, język wyjściowy to pierwszy poznawany i doświadczany przez człowieka język, a precyzyjniej – rodzima odmiana językowa, w której porozumiewa się z otoczeniem. Mowa ojczysta ma znaczący udział w poznawaniu świata i kształtowaniu osobowości, powodując, że człowiek utożsamia się z nią, a w dorosłym życiu zazwyczaj w niej myśli, śni, liczy. Dla nas językiem ojczystym jest język polski. Dbając o niego, chronimy naszą kulturę i tożsamość narodową. Warto wspomnieć o organizowanych pod patronatem Rady Języka Polskiego kampaniach społecznych, mających na celu podniesienie świadomości językowej Polaków,  np. Ojczysty – dodaj do ulubionych czy Język polski jest ą-ę. Celem tej drugiej jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. Akcję wspierają m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Henryk Sawka i Jacek Bryndal.

Najwięcej ludzi – ponad miliard 700 milionów – posługuje się językiem angielskim. Drugie miejsce zajmuje chiński, którego obecnie używa około miliard 400 milionów ludzi. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: hindi, arabski, hiszpański, francuski, rosyjski, portugalski, bengalski i japoński. Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie, posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. To między innymi za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata, należą do różnych środowisk czy pokoleń – czują, że należą do jednej wspólnoty.

Obchody DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO, podkreślają zaangażowanie w ochronę językowej tożsamości kulturowej, promując język ojczysty w edukacji jako narzędzie o decydującym znaczeniu w procesie uczenia się, zdobywania wiedzy i rozumienia świata. Natomiast temat tegorocznych obchodów: „Edukacja wielojęzyczna – konieczność transformacji edukacji”, podkreśla znaczenie różnorodności kulturowej i językowej dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Społeczeństwa wielojęzyczne i wielokulturowe istnieją dzięki swoim językom, które przechowują i przekazują kolejnym pokoleniom tradycyjną wiedzę i kulturę – jak czytamy na stronie UNESCO.

Gospodarz Szkoły – klasa IVLOa
wraz z wychowawczynią Agnieszką Kasperczuk

A w naszej szkole już po raz trzeci, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. ogłosiliśmy konkurs polonistyczny. Jeszcze czekamy na prace, a wyniki podamy po feriach.

Comments are closed.