browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Otwarcie wirtualnej strzelnicy

Opublikowano przez 29 stycznia 2023 Możliwość komentowania Otwarcie wirtualnej strzelnicy została wyłączona

W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie uroczyście otwarto strzelnicę wirtualną, która będzie służyła przede wszystkim uczniom naszej szkoły, a także uczniom szkół ponadpodstawowych podczas zajęć z obronności.

Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 oraz zakup i montaż wirtualnej strzelnicy to efekt zgłoszenia Powiatu Choszczeńskiego do konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”, ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Na realizację zadania, którego wartość sumaryczna to 192.410,00 zł, Powiat Choszczeński otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie w wysokości 152.003,90 zł, wkład własny powiatu wyniósł: 40.406,10zł.

Uroczyste otwarcie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich zgromadziło wielu znamienitych gości: Starostę Choszczeńskiego, Wiolettę Kaszak; Przewodniczącego Rady Powiatu Choszczeńskiego, Eugeniusza Nykla; Wicestarostę Choszczeńskiego, Pawła Szubera; członków Zarządu Powiatu Choszczeńskiego: Jerzego Kozubskiego i Bogdana Kwiatkowskiego; Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Choszczeńskiego, Henryka Owczarka; radnych Rady Powiatu Choszczeńskiego: Stanisława Dychę i Romana Naskręta; sekretarza Powiatu, Elżbietę Szyszkę; skarbnika Powiatu, Elżbietę Rybkę-Markiewicz, Burmistrza Drawna, Andrzeja Chmielewskiego; Burmistrza Recza, Wiesława Łońskiego; zastępcę dowódcy Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, mjr. Stanisława Kwiatkowskiego; reprezentanta 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, mjr. Jacka Szyszkę; Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie, insp. Kazimierza Piotrowskiego; Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie, Piotra Kaczora; Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie, Mariusza Bazana; Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku, Renatę Grejć; Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Choszcznie, Edytę Tyburczy-Kujawę; Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego Oddziału w Choszcznie, Mariusza Adamkiewicza; Dyrektora działu Marketingu Wojskowego AUTOCOMP MANAGEMENT Spółka z o.o. w Szczecinie, płk. rez. Jerzego Jastrzębskiego; Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego, Pawła Bilskiego; Nadleśniczego Nadleśnictwa Choszczno, Grzegorza Mastalerza; Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko, Tomasza Świdkiewicza; Prezesa Zarządu RSP Rzecko, Kazimierza Czapiewskiego, Szefa Sekcji Szkoleniowej 141. batalionu lekkiej piechoty w Choszcznie, por. Pawła Kondelę; Kierownika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Renatę Cichowską; Kierownika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Anetę Mazurczak; Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Joannę Raźniewską, Prezesa Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Aktywne Choszczno”, Sylwię Dzietczyk, Przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, Urszulę Błaszczyk.

Uroczystość otwarcia obiektu poprowadziła Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, Beata Chmielewska, która przywitała gości oraz przybliżyła cele i zadania strzelnicy. Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Choszczeński, Wioletta Kaszak wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Choszczeńskiego, Eugeniuszem Nyklem, Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie, Beatą Chmielewską i przedstawicielem szkolnej społeczności, Maciejem Szaciło z klasy IITH.

Po przecięciu wstęgi głos zabrała Starosta Choszczeński, Wioletta Kaszak. Jej słowa podkreślały wagę inicjatywy dla obronności państwa, usłyszeliśmy też refleksję związaną z aktualną sytuacją geopolityczną. W czasach, gdy za wschodnią granicą Polski toczy się wojna, nie możemy pozwolić sobie na bierność, dlatego strzelnica służąca obronności jest tak ważna, jednak obyśmy nigdy nie musieli korzystać z umiejętności nabytych podczas szkolenia w tym obiekcie. Idealnie byłoby, gdyby strzelectwo stanowiło jedynie szlachetny sport.

Strzelnicę tworzy komplementarne multimedialne wyposażenie, mające przenośny charakter. To strzelecki system szkolno-treningowy, opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Zakupiono nowoczesny sprzęt: laserowy system z oprogramowaniem specjalistycznym, zawierający broń treningową działającą w systemie blow-back, zasilaną green-gaz, a także odnowiono pomieszczenie, w którym zlokalizowano strzelnicę.

Prawo do korzystania z wirtualnej strzelnicy będą mieli uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, przedstawiciele służb mundurowych oraz podmioty (osoby) upoważnione przez samorząd terytorialny. Korzystanie ze strzelnicy będzie odbywać się według harmonogramów i porozumień zawartych między Powiatem Choszczeńskim a zainteresowanymi podmiotami. Pracownia będzie służyła głównie uczniom szkół ponadpodstawowych podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, pozwalając na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi; celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach; ćwiczeń w obserwacji, rozpoznaniu i identyfikacji celów; prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności; wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica będzie umożliwiała jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania (między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelanie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności).
W systemach wprowadzono metody wspomagające proces uczenia się posługiwania bronią i techniki pozwalające odtwarzać pełny proces oddawania strzału. Osoba ćwicząca będzie miała możliwość obserwowania popełnianych podczas oddawania strzału błędów.

Zasada działania systemu wspierana będzie wykorzystaniem kamery i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana będzie przez odpowiednie oprogramowanie.

Po zapoznaniu się ze szczegółami pracy systemu strzelnicy i po ceremonii otwarcia przyszedł czas na pierwsze próby strzeleckie, które poprowadził instruktor Krzysztof Worach. Udzielił on fachowych, praktycznych porad, zaprezentował możliwości strzelnicy i zachęcił śmiałków do ćwiczeń. Jak się okazało, wielu ma całkiem dobre oko i wysokie umiejętności strzeleckie.

Obejrzyjcie film z otwarcia strzelnicy:

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.