browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Warto pomagać

Opublikowano przez 20 stycznia 2023 Możliwość komentowania Warto pomagać została wyłączona

Od czerwca ubiegłego roku nasi przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu: Hanna Kazimierczak, Klaudia Klejna, Klaudia Kwiatkowska, Weronika Tomczyk oraz Maciej Szaciło z klasy IITH brali udział w module programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. W jego ramach zostało podpisane porozumienie między Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie reprezentowanym przez kierownika Magdalenę Połomską-Gromadzką a Zespołem Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Nasi wolontariusze zobowiązali się do świadczenia pomocy na rzecz seniorów, przede wszystkim wspierając ich w codziennym życiu, czyli: robiąc zakupy, realizując recepty, wychodząc z nimi na spacer, wykonując drobne prace porządkowe.

W związku z zakończeniem podpisanych umów Dyrekcja naszej szkoły zorganizowała spotkanie, na którym Pani Kierownik MGOPS wraz z koordynatorem projektu, Panem Łukaszem Szczyżem, oraz opiekunką SKW, Panią Agnieszką Stankowską, podziękowali naszym uczniom, pieczętując to małym upominkiem. Pani Dyrektor Beata Chmielewska zadbała o dobrą atmosferę, przygotowując słodki poczęstunek. Podczas spotkania wolontariusze miło wspominali czas trwania modułu, dzieląc się swoimi odczuciami i wrażeniami.

Uczniowie stwierdzili, że udział w tym projekcie pozostawił ślad w ich pamięci. Wzmocnił on ich charaktery oraz nauczył pokory i asertywności, co – jak sami wywnioskowali – przyda się w ich dorosłym życiu.

Klaudia Klejna i Maciej Szaciło z klasy II TH

Comments are closed.