browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wywiadówki

Opublikowano przez 12 grudnia 2022 Możliwość komentowania Wywiadówki została wyłączona

15 grudnia br. o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami, w trakcie których zostaną omówione zagrożenia ocenami niedostatecznymi, frekwencja na zajęciach oraz sprawy bieżące. Zapraszamy!

Comments are closed.