browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wirtualna Strzelnica w ZS Nr 2

Opublikowano przez 11 grudnia 2022 Możliwość komentowania Wirtualna Strzelnica w ZS Nr 2 została wyłączona

WIRTUALNA STRZELNICA w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie!

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w wysokości 152 003,90 zł na realizację zadania w ramach konkursu ofert pn. “Strzelnica w powiecie”. 

Celem zadania jest utworzenie pierwszej w Powiecie Choszczeńskim strzelnicy wirtualnej, która będzie znajdować się w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Z wirtualnej strzelnicy będą mogli korzystać uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.

W ramach projektu planuje się realizację zadania poprzez:

  • zakup nowoczesnego wyposażenia wirtualnej strzelnicy (w tym utworzenie 4 stanowisk strzeleckich),
  • adaptację pomieszczenia wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia,
  • adaptację magazynu wraz z zakupem jego wyposażenia.

👉 Całkowita wartość projektu wynosi 192 410,00 zł.

👉 Planowany okres realizacji projektu do 31.12.2022 r.

Comments are closed.