browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prelekcja o dopalaczach

Opublikowano przez 17 grudnia 2022 Możliwość komentowania Prelekcja o dopalaczach została wyłączona

W ramach współpracy Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie, w dniach 15 i 16 grudnia 2022 r. odwiedziła nas mł. asp. Agnieszka Nawrocka. Przeprowadziła ona cykl prelekcji i pogadanek na temat szkodliwości dopalaczy i środków odurzających. Bohaterowie filmów zaprezentowanych przez panią Agnieszkę przedstawili, jaki wpływ na ich życie miało i ma uzależnienie od środków odurzających. Młodzież dowiedziała się również, gdzie szukać pomocy mogą osoby uzależnione, co zrobić, gdy ktoś chce sprzedać lub kupić dopalacze, jak zachować się gdy ktoś w naszym otoczeniu je zażył.

Pedagog szkolny

Barbara Filipczak

Fot. Piotr Figas

Comments are closed.