browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Egzamin zawodowy – informacje

Opublikowano przez 6 grudnia 2022 Możliwość komentowania Egzamin zawodowy – informacje została wyłączona

Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym w formule 2019

Egzamin zawodowy – formuła 2019 (pobierz)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca
w roku szkolnym 2022/2023

OKE – Informacja _o sposobie organizacji i przeprowadzania EZ (pobierz)

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023r. – Formuła 2019

Komunikat o pomocach – część praktyczna (pobierz)

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023r . – Formuła 2019

Komunikat o pomocach – część pisemna (pobierz)

Comments are closed.