browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Opublikowano przez 20 listopada 2022 Możliwość komentowania MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA została wyłączona

20 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to wyjątkowy dzień, w którym 33 lata temu została uchwalona Konwencja o Prawach Dziecka. Najważniejszy dokument stanowiący o prawach najmłodszych został uchwalony w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowany przez Polskę w 1991 roku.

Co roku UNICEF czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci robi wszystko, aby każde dziecko na świecie miało zapewnione odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Głównym celem organizacji jest zadbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane na całym świecie, dbanie o edukację i prawidłowy rozwój dzieci.

We wszelkich podejmowanych działaniach w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wykorzystuje się kolor niebieski, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. 

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka mają szczególny przekaz: „Okazujemy wsparcie wszystkim dzieciom na świecie, których prawa nie są respektowane! Przeciwdziałamy dyskryminacji i głośno mówimy o tolerancji! Integrujemy się z naszymi kolegami z Ukrainy, którzy dołączyli do szkół i przedszkoli i razem z nami tworzą społeczność. Uczymy się o tym co nas różni, a co łączy. Różnorodność jest wspaniała!”

Klasa III A BSIS z wychowawcą – Dorotą Majchrzak

Comments are closed.